Renoveringen af de kommunale boliger sejler

Endnu en ”dårlig sag” har ramt Frederiksberg Kommune og dermed det konservative bystyre. Først var det kommunens familieafdeling som ramte overskrifterne med massive lovovertrædelser i sagsbehandlingen. Dernæst salget af Den Sønderjyske By, en afdeling af Frederiksberg Boligfond, til det amerikanske selskab Blackstone, som beboerne fik lavet så megen ”larm”, at Blackstone trak sig fra handlen. Og nu kommer så en sag om mangelfuld renovering af kommunens kommunale boliger. Som de andre sager har også renoveringen bragt Frederiksbergs problemer i TV-Lorry og dagspressen.

Renoveringen af en af ejendommene, på hjørnet af Fuglevangsvej og Bülowsvej, har udviklet sig sådan at beboerrepræsentationen i ejendommen ikke kalder det en renovering, men en vandalisering! Det nye tag var utæt så fugten trænger ind, 500 søm er slået pilskævt i spærene, udfræsede fuger i murværket er blevet dækket af zinkplader, før de er blevet omfuget osv, osv. TV-lorry har dækket denne sag (https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg/shirin-har-skrevet-100-mails-om-byggesjusk-da-hun-taggede-politikerne-paa-facebook-reagerede-de).

Nogenlunde tilsvarende problemer er rapporteret fra de andre kommunal udlejningsejendomme, f.eks på Gustav Johannsens Vej, hvilket Lorry dækkede før sommerferien (https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg/kommunes-lejere-lever-med-hul-i-taget-og-skimmelsvamp).

Lorry har også haft et kritisk indslag om en kommunal erhvervsejendom der har stået tom i 5 år (https://www.tv2lorry.dk/frederiksberg/frederiksbergs-misvedligeholdte-ejendomme-hus-har-staaet-forladt-i-fem-aar).

Borgmester Simon Aggesen har nu lovet sagen vil bliv undersøgt. Alt tyder på at kommunens egne kompetencer i byggesager er mangelfulde, samt at de eksterne folk kommunen har hyret heller ikke er det. Oppositionen (socialdemokratiet, de radikale og Enhedslisten), har ønsket flere penge sat af til renoveringerne, er kritiske over for om kommunen har valgt de billigste eksterne konsulenter. Det er ikke alene et problem for beboerne, det betyder også på sigt væsentlige fordyrelser for kommunen.