Det var ikke en aprilsnar!

Første april bragte Frederiksbergnyt.dk 3 historier, som nogle måske opfattede som 3 x aprilsnar. Men det var faktisk ikke tilfældet: en af historierne var korrekt.

Historien om at Venstre ønsker, at sænke temperaturen på Frederiksberg, var nemlig ikke en aprilsnar! Frederiksberg ER landets varmeste kommune, med en gennemsnitslig årsmiddeltemperatur på 9,7 grad. Til sammenligning er de koldeste kommuners årsmiddeltemperatur 8,4 (Frederikshavn og Mariagerfjord)

Til KL’s blad Danske Kommuner, udtaler Jan E. Jørgensen (om varmen): “Det er et problem og potentielt et ganske betragtelig et af slagsen. Det skyldes, at Frederiksberger en lille, tæt by med mange huse og befæstede flader, hvilket genererer meget potentiel varme”.

For at modvirke problemer, er der planer om at et kommende tillæg til kommuneplanen skal indeholde en række løsningsforslag, som grønne og hvide tage, overrisling og flere træer, som kan give skygge.

Men Jan E. Jørgensen siger også: “Vi skal være ambitiøse – men også realistiske. Det bliver nu engang varmt i en by..”.