Ny boligpolitik = øget fortætning

Det nye politiske flertal er ved at haste et nyt boligpolitisk udspil igennem, trods protester fra oppositionen, der mener de ikke har fået mulighed for at behandle forslaget seriøst, da de kun har kendt det i 10 dage før det behandles (og vedtages) på kommunalbestyrelsens møde i aften, mandag d. 20.6. Flertallet har (ifølge mindretallet) afvist oppositionens kritik med den begrundelse, at der er tale om en politisk beslutning, som flertallet har lovet vælgerne at vedtage før sommerferien. PowerPoint-præsentation (frederiksberg.dk)

Titlen på det boligpolitiske udspil er betegnende nok ”Udbygning af den blandede by”, betegnende fordi der er tale om en yderligere fortætning af Frederiksberg og bebyggelse af flere af kommunens grønne områder.

Planen ligger også op til at antallet af borgere på Frederiksberg skal øges. I grundlaget for planen angives befolkningstallet på Frederiksberg i 2030 til 109.000 indbyggere, en del over Danmarks Statistiks prognose, der forudser en stagnerede befolkning i kommunen, så antallet i 2030 anslås til 103.000 indbyggere. Tilgængelighedsdokument (frederiksberg.dk)

En af flertallets udbygningsideer er bebyggelse langs Solbjerg Kirkegård, hvor der i dag ligger lave bygninger (som fx ALDI) eller tomme grunde (som fx Sdr. Fasanvej 34). Den sidste grund blev ellers ifølge den konservative rådmand Nikolaj Bøgh i budget 2015 besluttet lagt ind under kirkegården som et grønt område, hvilket forvaltningen åbenbart har tolket anderledes i de efterfølgende planer.

I udspillet peges der også på et område nordligst på Fuglebakkevej (hvor Nørrebro Bazar har ligget). Dette område blev ellers udlagt, som et grønt område af et flertal i den forrige kommunalbestyrelse bestående af de konservative og Enhedslisten. Det skete, for at kunne sikre en grøn korridor fra den kommende frilagte Ladegårds Å og Grøndalsparken, og for at udvide de haver beboerne i området har etableret på nabogrunden. Her ligger der planer om en bebyggelse på 8 etager, som nu igen kommer i spil.

Samtidigt har kommunens økonomiudvalg (magistraten) endnu en gang besluttet, at sælge et hjørne af Solbjerg Kirkegård (ved værtshuset Gravens Rand), hvor et byggeri vil indebære, at 3 ud af 4 over 75 år gamle, bevaringsværdige træer fældes. Det er det tættes bevoksede område på kirkegården og derfor af stor betydning for biodiversiteten. Da kommunen for nogle år siden besluttede, at FFB kunne bebygge det, udløste det en del protester fra de grønne organisationer i kommunen. FFB’s projekt gik dog i vasken, da de ikke kunne bygge på stedet inden for de økonomiske rammer for almene boliger. Nu ønske kommunen, at sælge grunden til nogen, der ikke er bundet af at bygge så billigt. Punkt_229_Bilag_2_BILAG_02_Faellesbyg_paa_Sdr_Fasanvej_26__Skitseringspraesentation.pdf (frederiksberg.dk)

Det boligpolitiske udspil indeholder også ændrede regler for boligsammenlægninger, hvor maks grænsen reduceres fra 160 m2 til 145 m2. Erfaringen fra de sidste 6 år viser, at de vil reducere sammenlægningerne med ca. 50 %, men ikke standse sammenlægningerne af de små billige lejligheder i Svømmehalskvarteret, hvor der er mange lejligheder på ca. 70 m2.

For yderligere boligdata se Punkt_228_Bilag_1_Bilag_Boligdata.pdf (frederiksberg.dk)