Brank genvalgt som formand for Frederiksberg Boligfond

Flemming Brank er overraskende blevet genvalgt som formand for Frederiksberg Boligfond, selv om det nye flertal i kommunalbestyrelsen gennem sine udpegninger havde ændret på bestyrelsens sammensætning. Det var derfor forventet, at Pelle Dragsted fra Enhedslisten ville overtage formandsposten. Dragsted forsætter i stedet som næstformand.

Årsagen til det overraskende genvalg synes,  at være et ønske om ikke at vanskeliggøre de igangværende forhandlinger med banker og kommune med et formandsskifte.

Frederiksberg Boligfond er et privat selskab, så der er ikke fuld offentlighed omkring bestyrelsens arbejde, herunder om fx valg af formand. Men det tyder på, at der ikke var tale om en enig bestyrelse, da en beboerrepræsentant, der bor i afdelingen Svalegården, siges at have stemt imod. Det fremgår af indlæg i lejernes facebook gruppe (https://da-dk.facebook.com/groups/682488965577046/)

Dette afspejler også en alvorlig splittelse blandt lejerne, hvor der blandt lejerne i de andre boligafdelinger er stor utilfredshed med de lejere i Svalegården, som har anlagt en retssag mod Boligfonden for at få lov til at købe Svalegården til den pris der fastsattes i aftalen fra omkring 1930 mellem boligfonden og Frederiksberg Kommune. Det er en retssag, som på mange punkter ligner den lejerne i ”Den Sønderjyske By” tabte i Frederiksberg Byret i 2021. ”Den Sønderjyske By” valgte efter nederlaget i byretten ikke at anke sagen. Svalegården mener dog, de har andre argumenter end lejerne i den tidligere retssag, så de ønsker stadig at køre sagen. Svalegårdens sag kører desuden i Københavns Byret.

Retssagen om Svalegården afgøres tidligst i januar 2023 og det synes at betyde, at den aftale, som der så ud til at være faldet på plads i marts 2022, er faldet igen fordi bankerne ikke vil indgå en aftale så længe retssagen kører. Derfor har lejere fra andre afdelinger opfordre Svalegården om at afblæse retssagen, fordi den reel kan betyde, at nogle af boligfondens afdelinger må sælges på det åbne marked. Svalegården selv kunne måske også sælges efter den nye lovgivning om salg til et alment boligselskab (hvor lejernes forkøbsret suspenderes).

Sagen om Frederiksberg Boligfond er altså langt fra afsluttet, men det siges, at der skal være fundet en løsning inden 1. oktober.