Ankestyrelsen godkender Frederiksberg Kommunes aftale med Frederiksberg Boligfond

Frederiksberg Kommune har bedt Ankestyrelsen om at vurdere, om kommunen må ændre kommunens forkøbsret til en række af Frederiksberg Boligfonds ejendomme, til en aftale om, at kommunen får anvisningsret på 25 % af de ledige boliger i boligfondens ejendomme. Grunden til anmodningen til Ankestyrelsen var, at Frederiksberg Kommune ville være sikker på at en sådan indfrielse af forkøbsretten ikke er i strid med kravet om, at kommunen skal udføre en forsvarlig økonomisk forvaltning.

Ankestyrelsen at nu behandlet sagen og ”vurderer, at der som sagen er oplyst ikke foreligger oplysninger, der giver grundlag for at antage, at Frederiksberg Kommune handler økonomisk uforsvarligt ved at indgå den omhandlede aftale med (A)” – dvs Frederiksberg Boligfond.

Ankestyrelsens vurdering kan læses på styrelsens nyhedsside: https://ast.dk/tilsynet/udtalelser/udtalelsesdatabase/udtalelse/facfd428-19e5-44f1-9bde-18198b377792

Med Ankestyrelses afgørelse er der fjernet en stor sten på vejen for Frederiksberg Boligfond. Det betyder, at kommunen reelt har udnyttet sin forkøbsret gennem kommunal anvisning til boligfonden lejligheder. Skulle kommunen selv have bygget et tilsvarende antal lejligheder, ville det have kostet kommen et beløb, der kan sammenlignes med værdien af en forkøbsret. Der for er det ikke ”uforsvarligt”.

Dermed er også usikkerheden om ejendommenes værdi forsvundet, når der ikke længere er en usikker kommunal forkøbsret. Herefter er det også muligt for boligfonden at forny lånene i ejendommene.