Nye P-regler skiller vandene

Et flertal i Frederiksberg Kommunalbestyrelse har indgået et forlig om nye parkeringsregler i kommunen. Partierne bag forliget er (efter størrelse) Enhedslisten, Socialdemokratier, Radikale Venstre og SF. De konservative og Vestre står uden for forlige og kritiserer (som forventet, forliget .

Forligets hovedpunkter er

  1. afskaffelsen af de første 2 gratis timer således, at det fremadrettet (efter 1.10.2023) vil koste 5 kr. for den første time og 10 kr. for den anden. Forligspartierne siger at formålet med at indfører betaling også for de første timer er at begrænse antallet af biler, hvor førerne ikke har nogen ærende på Frederiksberg, men kun udnytter at der er gratis eller billigere at parkere på Frederiksberg når de har et ærende i København. Tidligere undersøgelser har vist, at op mod 15 % af de biler der holder på Frederiksberg kommer udefra. Andelen er muligvis faldet efter indførelsen af reglen om, at man skulle registrere bilen fra 1. minut blev indført. Det er desuden ikke muligt, at skelne mellem gæster der besøger nogen på Frederiksberg og så dem uden ærinde i kommunen. Betalingen er desuden sat så lav (dagsprisen stiger således fra 90 til 110 kr.), at det måske kun har beskeden effekt. Opposionen mener at afskaffelsen af de 2 gratis timer skader handelslivet på Frederiksberg og er en skat på private gæster. Der er dog stadig 30 minutter gratis parkering på handelstrøgene.   
  2. Øget differentiering af beboerlicensen. Forligspartierne siger de ønsker at differentiere mere efter miljø, og efter antal biler pr. borger. Samtidigt ønskede de at indfører en lav beboerlicens på el-biler (50 kr. om året), dels fordi også el-biler bidrager til trængslen i byen, og dels (og ikke mindst), fordi det gør det muligt at kræve p-afgift for udenbys el-biler. Det sidste er fremkaldt af at en del københavnske el-biler fra Carlsberg-byen holder på Frederiksberg.  Beboerlicensen stiger for ejere af A+ biler fra 175 til 250 kr. om året, for andre biler stiger det fra 315 kr. til 500 kr for A+B biler og til 750 kr. for c-g biler (alle priser er for 1 års parkering overalt på Frederiksberg). Oppositionen kalder det en skattestigning, hvilket de ikke kan støtte. Differentieringen skaber på den ene side uens forhold for borgerne og på den anden er det næppe nok til at få borgerne til at kører mere grønt.
  3. Ud over beting fra el-biler indeholder forliget også andre tiltag rettet mod særlige segmenter af motor-ejerskabet på Frederiksberg. Motorcykler kræver nu også have beboerlicens (250 kr om året), plug-in hybrid opfattes ikke længere som rene el-biler og skal betale A+ takst, og veteranbiler (hvoraf der er ca. 400 på Frederiksberg) pålægges en parkeringsbegrænsning (7 dage) i de offentlige parkeringskældre. Også dette synes oppositionen at være imod.

På de sociale medier er den nogen der har kritiseret p-forliget for at være en skattestigning med at formål at fylde kommunekassen. Frederiksberg Kommune vil dog ikke selv kunne beholde indtægterne, da kommunen allerede har overskredet den grænse der er for, hvor meget en kommune må beholde selv af parkeringsafgifterne.

Forliget er i øvrigt, set ud fra de meldinger nogle af partierne er kommet med tidligere, yderst beskeden, sammenholdt med de udtalelser flere af partierne bag forliget tidligere er kommet med. Både Enhedslisten, de radikale og SF har tidligere talt for større stigninger i p-afgiften, bl.a. med det argument at det skal kunne betale sig for private at drive p-kældre på Frederiksberg, hvilket ikke er muligt i dag.