Ny magtfordeling blandt de konservative uden

Ny magtfordeling blandt de konservative på Frederiksberg. Det fremgår af sag 96 på kommunalbestyrelsen kommende møde

Dagsorden til mødet i Kommunalbestyrelsen 2022-25 den 15. maj 2023 kl. 19:00 i Kommunalbestyrelsens mødesal (frederiksberg.dk)

Ændringerne kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, men det forventes at ske i enighed.

Ændringerne er en konsekvens af, at de konservative (med et snævert flertal) har valgt Michael Brautsch, som ny spidskandidat for partiet til det kommende kommunalvalg. Michael Brautsch skulle derfor ”frem i hierarkiet” og også, da han har meddelt han tager orlov fra sit præstejob, økonomisk kompenseres.

De konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, der ”dumper ned i hierarkiet” er først og fremmest Nikolaj Bøgh, der mister sin formandspost i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, men dog opretholder sin rådmandspost i magistraten og kompenseres for formandsposten med 2 nye udvalgsposter i henholdsvis kommunens By- og Erhvervsstrategiske udvalg og i Kultur- og Fritidsudvalget.

Merete Winther Hildebrandt mister sin statur som rådmand (for at give plads til Brautsch i Magistraten), men kompenseres med formandsposten i Bøgh’s gamle udvalg (Sundheds- og Forebyggelsesudvalget).

2 konservative mister et udvalg. Bent Isager-Nielsen står til at miste sin plads (og vederlag) i By- og Erhvervsstrategisk udvalg, mens Carina Høedt mister sin plads i Børneudvalget.

Laura Lindahl opretholder sine poster i kommunens udvalg, men afgiver sin vellønnede post som formand i Frederiksberg Forsyning til Brautsch og næstformandsposten i ARK (Amagerforbrændingen). Formandsposten i forsyningen giver et årligt vederlag på 150.000 kr. At Lindahl afgiver disse poster, hænger nok sammen med, at hun efter sommerferien tiltræder et nyt chef job i Tryg forsikring. Man må håbe, at den uerfarne Brautsch, der så at sige kommer lige ind fra , gaden og overtager formandsposten, er pengene værd. Næstformandsposten i ARK (værdi over 50.000 kr) overtages af Fasael Rehman.

Endelig kan man bemærke, at Anders Storgård får et ekstra udvalg gennem posten i By- og erhvervsstrategisk udvalg.

Ændringer afhænger som nævnt af at de godkendes i kommunalbestyrelsen. Sker det ikke, vender vi tilbage til sagen.