Debatten om Solbjerg Parkkirkegård

En af sommerens debatter på Frederiksberg drejer sig om Solbjerg Parkkirkegård og randbebyggelsen langs Søndre Fasanvej, Roskildevej og den grønne sti, vest for kirkegården.

De konservative har husstandsomdelt en folder til Frederiksbergborgere, hvor i de foreslår, at parkkirkegården fredes for nyt byggeri. De skriver i folderen, at et flertal i kommunalbestyrelsen i den nye kommuneplan lægger op til, at der bygges på parkkirkegården. Af de områder der er indtegnet i folderens kort over kirkegården, som mulige byggefelter fremgår det dog, at det ikke er de egentlige kirkegårdsarealer, der er i spil, men arealer langs randen af kirkegården. Kirkegårde er for øvrigt også noget af de mest beskyttede arealer, så der ville ikke kunne bygges over på grave i mange år frem. De konservatives holdning uddybes i Frederiksberg Lokal-tv’s interview med Anders Storgård (medlem af kommunalbestyrelsen for de konservative) Solbjerg Parkkirkegård – Skal kirkegården fredes? – Frederiksberg Lokal TV

Frederiksberg Lokal-tv har også interviewet Enhedslistens Thyge Enevoldsen om sagen. Han er lige som Anders Storgård medlem af kommunens udvalg for miljø og trafik, som vil skulle behandle de konservatives forslag. Selv om han egentlig er positiv over for ideen bag forslaget, synes han det kan være mindre heldigt at frede selve kirkegården, før kommunen efter borgerinddragelse er nået frem til hvorledes parkkirkegården konkret kan indrettes, så den fremmer biodiversiteten i kommunen. Han mener der er tid nok til at se på det, mens gravfreden sikrer kirkegården mod bebyggelse.

Thyge Enevoldsen peger også på, at der langs Søndre Fasanvej ved værtshuset Gravens Rand allerede er besluttet, at der kan bygges boliger. Det støttedes af en enig kommunalbestyrelse, mens borgmesteren var konservativ. Enevoldsen fortæller, at de i Enhedslisten faktisk havde været mest imod, men alligevel endte med at støtte det, da det drejede sig om nødvendige flygtningeboliger. Langs Roskildevej synes han det er mærkeligt, at de konservative vil frede Aldi-bygningen og de andre bygninger langs vejen.  

Thyge Enevoldsen synspunkter uddybes i Lokal-TV’s udsendelse Skal Solbjerg Parkkirkegård fredes? Skal vi have større biodiversitet på Frederiksberg? – Frederiksberg Lokal TV