Cykelstier på Frederiksberg Alle – igen

Nu dukke cykelstier på Frederiksberg Alle igen op på den politiske dagsorden. Kommunalbestyrelsens Miljø- og Trafikudvalg skal igen på mandag (d.14/8) se på forslag til at lave cykelbaner på Alleen. Forvaltningen fremlægger til mødet 3 forslag

Løsning 1: Cykelbaner og ensretning af Frederiksberg Allé

En ensretning af Frederiksberg Allé vil give den nødvendige plads til at kunne etablere cykelbaner i den anbefalede minimumsbredde på strækningen fra Frederiksberg Runddel til Kingosgade/Alhambravej, samtidig med at hovedparten af bilparkeringspladserne kan bevares. Forvaltningen foreslår, at strækningen fra Kingosgade/Alhambravej til Vesterbrogade ikke ensrettes for at bevare fremkommeligheden for biler og busser i dette område. Løsningsmulighed 1 omfatter derfor kun strækningen fra Frederiksberg Runddel til Kingosgade/Alhambravej.

Løsning 2: Cykelbaner og nedlæggelse af bilparkeringspladser i begge sider af vejen

Ved at nedlægge samtlige bilparkeringspladser i begge sider af vejbanen (ca. 130 stk.) fra Frederiksberg Runddel til Sankt Thomas Plads (parallelgadernes parkeringspladser bevares) er det muligt at etablere en op til 3 m bred cykelbane i hver side af Frederiksberg Allé. Ved at føre cykelbanerne helt frem til Sankt Thomas Plads kobles cykelbanerne på de eksisterende cykelstier, som er etableret på strækningen fra Sankt Thomas Plads til Vesterbrogade. Cykelbaner vil bidrage til øget tryghed og trafiksikkerhed for cyklisterne og vil pga. den ekstra bredde give ekstra høj komfort og gode mulighederne for overhaling. Samtidig vil denne løsningsmulighed bevare fremkommeligheden og tilgængeligheden for biltrafikken i området, da vejen ikke ensrettes. Løsningen medfører ingen busomlægninger.

Løsning 3: Cykelbaner og nedlæggelse af bilparkeringspladser i den ene side af vejen

Ved at nedlægge bilparkeringspladserne i den ene side af vejen på strækningen fra Frederiksberg Runddel til Sankt Thomas Plads er det muligt at etablere en ca. 2 m bred cykelbane i hver side af Frederiksberg Allé uden at ensrette vejen. Cykelbanerne vil bidrage til øget tryghed og trafiksikkerhed og samtidig bevare fremkommeligheden og tilgængeligheden for biltrafikken i området, da vejen ikke ensrettes. Løsningen medfører i lighed med løsningsmulighed 2 ingen busomlægninger.

Læsere med holdninger anbefales at kontakte politikerne i udvalget i weekenden. Mandag aften kan sagen være ”kært”, selv om forvaltningen dog også skriver i indstillingen, at beslutningen kan udskydes til man har set nærmere på alternative parkeringsmuligheder.

Miljø- og Trafikudvalget 2022-25 – Udvalgsværelse 1 (frederiksberg.dk) sag 112.