Tuborgfondet støtter innovationshuset Station med 2,48 mio. kroner

Tuborgfondet har valgt at støtte”Station”, det ungedrevne innovationshus for tværfaglighed og engagement, som holder til i den tidligere frederiksbergske politistation på Howitsvej.

Støtten går til et projekt, der skal bringe flere studerende sammen på tværs af uddannelser om sociale og faglige aktiviteter. Målet er samtidig at løfte et stort potentiale for flere studenterdrevne fællesskaber og mere samfundsforandring.

Station skal over en periode på halvandet år styrke arbejdet med at skabe sociale og tværfaglige aktiviteter og fællesskaber uden for studiets vante rammer. De studerende i projektet kan se frem til at møde andre unge på tværs af fagligheder og kulturer, få en tiltrængt pause fra studiet og være med til at omsætte viden og ideer til konkrete aktiviteter og samfundsengagerende projekter, inden for temaer der kan handle om alt fra grøn omstilling til frivillighed, idégenerering og samfundsforandring.

I Stations pressemeddelelse refereres Mikkel Nielsen, der er direktør i Station, for at understreger, at det nye samarbejde med Tuborgfondet er afgørende for at skabe nye meningsfulde møder og samarbejder mellem studerende såvel som mellem studerende og samfundet, heriblandt også virksomheder.: ”Med støtten fra Tuborgfondet kan vi inddrage endnu flere studerende i meningsfulde fællesskaber til gavn for dem selv og omverdenen. Sammen kommer vi til at styrke studerendes engagement i samfundet og parathed til arbejdslivet gennem f.eks. debatter, workshops og idéudvikling.”

Se mere på www.station.dk