Nye boliger tæt ved gravens rand

Fonden for Billige Boliger har fremsendt et skitseforslag til et bofællesskab for seniorer med 20 boliger på Sdr. Fasanvej 26. Byggeriet skal opføres på en grund, som Frederiksberg Kommune skal sælge til fonden, og byggeriet planlægges opført som ustøttede andelsboliger med kommunal garantistillelse i henhold til lov om almene boliger. Ideen er at Frederiksberg-borgere, der har boet mindst 2 år i kommunen skal have fortrinsret til at kunne købe en andelsbolig i byggeriet.

Derved håbes det, at de kan sættes gang i noget “bolig-rotation”, hvor ældre der bor i større lejligheder kan vælge at flytte ud på Sønder Fasanvej, mens yngre børnefamilier kan overtage de ledige store lejligheder. Byggeriet opføres forøvrigt som “spekulationsfrie andelsboliger”, hvor indskuddets værdi er låst fast og bliver pristalsreguleret,

Politisk er der tale om en godkendelsen af et skitseprojekt, der er en forudsætning for fondens videre dialog med de kommende andelshavere om projektet. Efter skitseprojektet kan der opføres en ny bebyggelse på kommunens grund, beliggende Sdr. Fasanvej 26, der omfatter de 20 boliger med tilhørende fælles arealer og et samlet bruttoetageareal på ca. 1.570 m2 – Det er grunden ved siden af ”Gravens Rand”.

Arbejdet med at bygge på grunden startede allerede i 2016, som et konservativt forslag om på grunden at bygge almene boliger, for at skaffe boliger til flygtninge. Ideen var at lade et af de almene selskaber bygge på grunden for at at stiller et tilsvarende antal boliger til rådighed rundt i selskabets andre boligafdelinger i byen. Mens konceptet lykkedes på Åboulevarden, hvor AAB nu har en afdeling, så kunne det selskab det vandt udbuddet af grunden på Sønder Fasanvej, ikke få projektet til at hænge sammen inden for de økonomiske rammer, der sættes i loven for almene boliger.

Kommunen afsatte allerede i 2016 en halv mio. kr. til at byggemodne grunden, men først nu ser det ud til at der kan skabes et bæredygtigt projekt.

Der er dog politisk uenighed om projektet. Af debatten på facebooks Frederiksberg grupper fremgår det, at de konservative er imod projektet, fordi det kræver at et par lindetræer fældes og noget krat fjernes, mens Enhedslisten godt nok støtter projektet, men stiller som krav at området længere hen af Sønder Fasanvej mod Roskildevej, skal omdannes til bynatur med høj biodiversitet, et krav der støttedes af de andre partier. Af referatet fra mødet hvor punktet behandledes fremgår det, at Socialdemokratiet og de Radikale støtter projektet. Venstre, Moderaterne og SF sidder ikke i udvalget og tager først stilling når sagen kommer i økonomiudvalget

Nyt seniorbofællesskab på Frederiksberg er på tegnebrættet – Dansk Byudvikling (dansk-byudvikling.dk)