Hospitalsgrunden skal have et nyt navn

Frederiksberg Kommune har besluttet at det område som i dag mest omtales som Frederiksberg Hospitals Grund, skal have et mere indbydende navn. Det er almindelig praksis at et byudviklingsområde af det omfang som der her er tale om får sit eget genkendelige navn, som Carlsberg Byen, Nordhavn eller Irma Byen (i Rødovre), inden selve arealudviklingen går i gang og samtidig “brandes’” med en fortælling, der tager afsæt i områdets historie, og er med til at skabe en ny fremtidig identitet.

Derfor foreslår kommunens forvaltning “at igangsætte en navngivnings- og identitetsproces for Frederiksberg Hospital og godkender proces og den tilhørende borger- og aktørdialog. Forvaltningen vurderer, at det, med forventet overtagelse i 2027, er godt tidspunkt at sætte gang i en navngivnings – og identitetsproces, der vil kunne bruges til kommunikere om områdets nye identitet, inden udbud og videresalg går i gang i 2025.”

Der har allerede været nævnt nogle (mere eller mindre useriøse) muligheder, som Midtbyen, Sundhedsbyen, eller at området opkaldes efter en tidligere konservativ borgmester. Skal der trækkes på hospitalets historie, kunne der trækkes på f.eks. LSD forsøgene i 1960’erne.

Forvaltningens forslag blev behandlet af politikerne på rådhuset i mandags, men de traf ikke en beslutning. Som der står i referatet: “By- og Erhvervsstrategisk udvalg udsatte sagen efter drøftelse.”