Aveny T’s økonomiske problemer fortsætter

Gennem flere år har der været fokus på Aveny-T’s økonomiske situation; det har været svært for teatret at få pengene til at slå til . Aveny T er ikke medlem af Det Københavnske Teatersamarbejde (som fx Betty Nansen der via teatersamarbejde får ca. 15 mio. kr i årlig støtte). Aveny T skal derfor overleve uden teatersamarbejdes økonomiske støtte.

Frederiksberg Kommune støtter teatret. I den seneste budgetaftalen for 2024 står der f.eks., at “Partierne anerkender Aveny-T’s store bidrag til ungekulturen på Frederiksberg, og den økonomiske situation skal fortsat følges tæt.”

I 2024 modtager Aveny T 4,6 mio. kr. i driftstilskud fra Frederiksberg Kommune. Aveny-T modtager desuden i 2024 1,75 mio. kr. fra det folketingets “kulturelle aktstykke”, som et engangstilskud, og med Finansloven for 2024 er teatret sikret et årligt statsligt tilskud på 2,6 mio. kr. i fire år (2024-2027) i alt en støtte på 8,95 mio. kr.

Teatret anslår selv, at det har behov for et årligt tilskud på 9,6 mio. kr. Så der mangler allerede penge i år, og fra 2025 når folketingets engangstilskud er væk, stiger det årlige behov for ekstra støtte til minimum 2,4 mio. kr.

Problemet er så blevet endnu større i 2024, da teatret har fundet fejl i regnskabet for de seneste år. Det betyder, at der akut mangler 950.000 kr. i år for at teatret ikke skal få en negativ egenkapital.

De penge har kommunen nu besluttet at give teatret som en ekstra støtte, men pengene skal findes i besparelser (i år!) på Kultur- og Fritidsudvalgets budget, hvilket umiddelbart lægger op til, at der må spares andre steder i kommunens kulturtilbud til borgerne.

Det strukturelle problemer i teatrets økonomi arbejdes der videre med og tages op igen til august.