Ændringer i Frederiksbergbussernes linjer

Med budgetaftalen for 2024 besluttede de politiske partier i kommunalbestyrelsen enstemmigt, at nedlægge linje 37 på Frederiksberg bussen kører i fremtiden kun strækningen fra Vesterbro station til Amagerværket. Partierne besluttede samtidigt at der skulle ændres på linjeføringen på frederiksbergbusserne (linje 71 og 74), så de områder der mistede linje 37 blev (delvist) kompenseret. Det vil f.eks. sige at linje 74 i fremtiden vil dække Berhard Bangs Alle.

Miljø- og Trafikudvalget har nu set på hvilke busstoppesteder der nedlægges, flyttes eller nyoprettes.

Det fremgår af referatet af sagen der ses her Miljø- og Trafikudvalget 2022-25 – Udvalgsværelse 2 (frederiksberg.dk) under punkt 59.

I referatet ses også udvalgets beslutning:

“Miljø- og Trafikudvalget besluttede at indstille til kommunalbestyrelsen,

  1. at godkende forslag til ændringer ved stoppestederne i forbindelse med nedlæggelsen af linje 37 på Frederiksberg og ændringer på Frederiksbergbusserne, idet der etableres parkeringspladser ved Thorvaldsensvej 29 samt bænk og skraldespand ved stoppet overfor Skolen på Nyelandsvej,
  2. at der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,65 mio. kr. under Miljø- og Trafikudvalget finansieret af det til formålet afsatte rådighedsbeløb med 0,5 mio. kr. i 2024 og 0,15 mio. kr. i 2025.”

De nye ruter for linje 71 og 74 ses her:

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)