Budget 24: Støtten til pensionistrejser sparet væk

Med budgetforliget for 2024 (der endeligt vedtages mandag d. 9.okt.) forsvandt Frederiksberg Kommunes støtte til, at særligt udsatte pensionister, der ikke har mulighed for selv at arrangere en rejse uden hjælp fra andre f.eks. en pårørende, kan komme på en 4,5 dags ferie, enten i Svendborg, Fredericia, Middelfart eller Ribe. Det sparer kommunen 530.000 kr. på om året. Der er årligt mellem 70 og 80 pensionister, der har fået tilbuddet og de mister nu den mulighed for møde andre mennesker. Ordningen blev oprindeligt indført for at mindske faren for ensomhed blandt pensionister uden pårørende.

I forvaltningens ”budgetforbedringskatalog” står der: ”Frederiksberg Kommune er ikke bekendt med andre kommuner, som har et lignende tilbud”. Det er ellers let (via google) at se, at f.eks. Gladsaxe kommune har et tilsvarende tilbud med busrejser til Sverige.

Forligspartierne sparede samtidigt 550.000 kr. årligt ved at fjerne udsatte mænd fra Frederiksbergs muligheder for at få hjælp på Mændenes Hjem, hvor Frederiksberg Kommune frem til nu har medfinansieret et sundheds-tilbud sammen med Københavns Kommune.

Samlet sparer kommunen 1,8 mio. kr. årligt på Sundhed og Forebyggelsesudvalgets område, hvilket er lidt mindre end hvad der blev foreslået i budgetforbedringskataloget, hvor målet var 2,4 mio. kr.  

Billedet viser ikke et udsnit af ”efter budgetaftalen”- gruppebilledet af Kommunalbestyrelsen, da Hildebrandt ikke er med på billedet. I stedet ses et udsnit af et foto af den konservative gruppe, da den omkonstituerede sig efter valget af Michael Brautsch som ny leder. I udsnittet ses bl.a. formanden for Sundhed- og Forebyggelsesudvalget Merete W. Hildebrandt. (C).

 Budget 2024 (frederiksberg.dk),