Budget 24: Frederiksbergbusserne beskæres igen og linje 37 nedlægges

I budgetforliget for 2024 (der endeligt vedtages mandag d. 9.okt.) besluttede partierne endnu engang at spare på Frederiksbergbusserne. Denne gang ved at nedlægge de sidste fire afgange både på hverdage og i weekenden. Det betyder, at busserne på hverdage kører til kl. 17 og i weekenden til kl. 14. Forvaltningen har med passagermålinger (i januar 2023) nået frem til, at det på hverdage i gennemsnit rammer 8 passageren på linje 71, 25 på linje 72 og 13 på linje 74. Reduktionen i kørslerne giver en besparelse på 1.3 mio. kr., dog kun 650.000 kr. i 2024, da reduktionen først træder i kraft midtvejs i året.

Partierne besluttede også at nedlægge linje 37 på Frederiksberg (den fortsætter i København fra Vesterbro station til Amagerværket). Nedlæggelsen anslås til dagligt på hverdage at ramme lidt under 1.000 passagerer. Besparelsen er her på 4 mio. kr. om året, men også her kun med halv virkning i 2024.

I budgetforliget spares der desuden 0,5 mio. på reduceret vintervedligehold, fordi forvaltningen pga. klimaforandringerne kan reducere ”beredskabstiden” med en uge. Denne besparelse var ikke medtaget i ”Budgetforbedringskataloget”, hvilket var medvirkende til at Miljø- og trafikudvalgets område, som det eneste udvalgsområde, i budgetforliget sparede mere end der var foreslået i kataloget.

Det er også bemærkelsesværdigt, at der i budgetforliget ikke blev sat flere penge af miljø, mens det på trafikområdet blev sat flere penge af til etablering af flere bil-parkeringspladser (1 mio.); til ”håndværket p-pladser (0,1 mio.) og afsat 2 mio. kr. til en belysning af potentialet af en yderligere Metro (under Fasanvej).

Endeligt blev der afsat 0,1 mio. kr. til ”Lettere adgang til toiletter i byrummet”.

Billedet viser et udsnit af ”efter budgetaftalen”- gruppebilledet af Kommunalbestyrelsen. I udsnittet ses bl.a. formanden for Miljø- og Trafikudvalget Jan Ejnar Jørgensen (V).

 Budget 2024 (frederiksberg.dk)