Budget 24: 4 mio. kr. sparet på socialområdet

På socialområdet betyder budgetforliget besparelser på 4 mio. kr. i 2024, hvorefter det falder til 2,8 mio. kr. i de følgende år. Socialområdet var et af de områder, der slap ”billigst” ved budgetforhandlingerne. Budgetforbedringskataloget indeholdt besparelser for 8,3 mio. kr. stigende til ca. 13 mio. kr. i de følgende år, men de foreslåede reduktion på værestederne Bakspejlet, Thorvaldsen m.fl. blev ikke gennemført. Heller ikke en total nedlæggelse af kommunens boligsociale indsats blev vedtaget.

Det var alligevel den boligsociale indsats, der blev hårdest ramt med en reduktion på 1,6 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. fra 2025 og frem. Samtidigt ramtes indsatsen også af en nedlæggelse af den særlige integrationsindsats på 700.000 kr. om året.

Besparelserne på den boligsociale indsat er blevet kritiseret af formændene for de almene boligorganisationer i Frederiksberg kommune, som før budgetforhandlingerne i et åbent brev til kommunalbestyrelsen skrev:

”Hvis vi fortsat skal kunne rumme, hjælpe og tage imod de mange mennesker, som Frederiksberg Kommune har behov for at kunne tilbyde en bolig, er vi afhængige af en kommunal indsats, der ikke forringes og beskæres.”

Besparelsen betyder ca. en halvering af den boligsociale indsats, og vil betyde at der er færre midler til ”indsatser mod bandekriminalitet, radikalisering og social kontrol”, som der står i Budgetforbedringskataloget.

Nedskæringerne på socialområdet ramte også det frivillige sociale arbejder, der støttes via den såkaldte §18 pulje. Her havde forvaltningen foreslået, at puljen blev fjerne, hvilket ville give en besparelse på 3,3 mio. kr. I budgetforliget reduceres besparelsen dog til 1 mio. kr. om året. Da der samtidigt, på ældreområdet sker en reduktion på 0,7 mio. kr. til der frivillige arbejdet på ældre- og omsorgsområdet, kan overskriften i budgetforligsteksten ”Videreudvikling af samarbejdet med de frivillige foreninger” kun betyde ”videreudvikling” af hvordan, det kan ske med færre midler.

Billedet viser et udsnit af ”efter budgetaftalen”- gruppebilledet af Kommunalbestyrelsen. I udsnittet ses bl.a. formanden for Socialudvalget Mette Bang Larsen (Ø), som gemmer sig til højre for midten i billedet.

 Budget 2024 (frederiksberg.dk)