Budget 24: husk bleer

På børneområdet betyder budgetforliget besparelser på ca. 3 mio. kr. i 2024, hvorefter det stiger til 4,2 mio. kr. de følgende år. Et af de ”budgetforbedringsforslag” for forbedre kommunens budget mest, er det nu aftalte forslag om at forældre skal medbringe bleer hjemmefra. Det sparer kommunen 438.000 kr. på. Til gengæld pålægges forældrene en udgift og daginstitutionerne en administrativ opgave, der nok skal give lidt kaos. Institutionerne vil stadig have ”budget til et mindre lager af bleer”. Til gengæld tyder beløbet på, at har politikkerne ikke har friholdt de mindre bemidlede forældre, hvis børn modtager økonomisk fripladstilskud.

Den største besparelse på området er en besparelse på ca. 800.000 kr ved at lade 2 skovbørnehaver (beliggende på samme skovsted) samkøre i en bus. Den næststørste besparelse er en reduktion af køkkentimer til vuggestuebørn. Dette forslag blev kritiseret en del i høringsfasen og politikerne har da heller ikke gennemført det, som foreslået med en besparelse på 1,8 mio. kr. I budgetforliget er besparelsen sat til 558.000 kr. svarende til en reduktion fra 0,75 køkkentime per. vuggestuebarn til 0,72 køkkentimer.

I budgetforliget reduceres også tilskuddet til privat børnepasning, som reduceres fra 75 til 71 % af ”den billigste, budgetterede nettodriftsudgift per plads (…) i et tilbud til samme aldersgruppe”. Reduktionen er blevet muligt efter en lovændring, som nu fastsætter 71 % som minimum.

Det er også interessant, hvad der ikke er med i budgetforliget på børneområde. Det gælder f.eks. udfasning af dagplejen og reduktion af tilskud til at passe egne børn. Administrationsprocenten i tilskuddet til de selvejende daginstitutioner er ikke kommet med. Her havde forvaltningen foreslået en besparelse på 0,9 mio. kr. som politikerne tog af bordet. Det var også et område, som Dansk Erhverv kritiserede kraftigt i høringsperioden.

Der bliver ikke tilført mange ”nye penge” til området i forliget, men det er interessant at partierne besluttede at afskaffe den sommerlukning i dagtilbud, de indførte sidste år.

Billedet viser et udsnit af ”efter budgetaftalen”- gruppebilledet af Kommunalbestyrelsen. I udsnittet ses bl.a. formanden for Børneudvalget Anja Lundtoft (Ø)

Budget 2024 (frederiksberg.dk)