Bystrategi 2024 – øget fortætning?

Frederiksberg skal have en ny bystrategi. Et forslag behandles i kommunens Bystrategiske Udvalg på mandag (d.30/10 2013), hvor det forventes at udvalget beslutter at sende forslaget ud til høring i 8 uger.

Frederiksberg Bystrategi 2024 erstatter ”Frederiksbergstrategien”, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2020. Bystrategien er kommunens kommuneplansstrategi. Den indeholder mål og visioner for kommunens fysiske udvikling frem til 2035 og ligger til grund for den kommende Kommuneplan 2025. Kommunens bæredygtighedsstrategi, Lokal Agenda 21, er integreret i bystrategien.

Når den endeligt vedtages indeholder bystrategien kommunalbestyrelsens overordnede visioner og målsætninger for byens fysiske udvikling. Det ”færdige produkt” skal samtidigt (med forvaltningens ord) tage ”afsæt i de ønsker og drømme, som byens borgere og aktører bidrager med” i høringsfasen.

Forslaget kan ses her Dokumentvisning (frederiksberg.dk)

Med forslaget bliver diskussionen om fortætningen af Frederiksberg igen aktuel. I forvaltningens forslag er der ingen tvivl – befolkningen vil stige med 3 % indenfor de kommende 10 år, og som der står (side 2): “Det betyder, at der skal være plads til, at flere kan bo og leve i byen”.