Ny kommunaldirektør – nu med navn

Frederiksberg kommunalbestyrelse er indkaldt til et ekstraordinært møde mandag d. 30. okt. Kl. 18:15. Der er ifølge kommunens dagsorden

Kommunalbestyrelsen 2022-25 – Kommunalbestyrelsens mødesal (frederiksberg.dk)

Kun et punkt der skal behandles, Ansættelse af ny kommunaldirektør. Der er tale om et lukket punkt, så navne på den der ansættes er endnu ikke offentliggjort. Når det sker vil vi opdatere dette indslag.

Tilføjelse:

Kommunalbestyrelsen valgte at ansætte en intern ansøger, Ninna Eg Hansen, som har været konstitueret i stillingen siden den forrige kommunaldirektør forlod stillingen for at blive departementschef i økonomiministeriet.

Nina Eg Hansen blev i 2020 ansat som Børne- og ungedirektør i kommunen. Dengang kom hun fra en stilling som direktør i Københavns Kommunes socialforvaltning.-