Midtvejsmåling: Flere mener udviklingen på Frederiksberg er positiv, end …

I lokalmediernes midtvejsmåling på Frederiksberg, har vi også spurgt vælgerne om de mener udviklingen på Frederiksberg går i en positiv eller negativ retning..

Resultatet viser, at 36 % mener retningen er positiv, mens 23 % mener den er negativ. Den største gruppe er dog “Hverken/eller” som udgør 40 %, mens 1 % svarer “Ved ikke”.

Ikke overraskende viser tallene, at det især er vælgere der vil stemme på partierne i den blå blok, som er negative. Faktisk udgør vælgere, der vil stemme på de konservative, 80 % af dem der er “meget negative”.

Spørgsmål: Synes du det overordnet set, at tingene går i en positiv eller negativ retning på Frederiksberg?

Alle i %Grøn koalition i %Blå blok i %Andre i %
Meget positiv5429
Positiv31482416
Hverken/eller40363553
Negativ18102520
Meget negativ50131
Ved ikke1211
Antal500>100>100>100

Andre udgøres i denne sammenhæng af vælgere, der enten ikke har taget stilling til hvilket parti de vil stemme på, vil stemme på et parti udenfor blokkene (herunder Moderaterne og lokallister), samt af vælgere der ikke vil stemme/stemme blank.

Vi har også stillet spørgsmålet: Indenfor hvilke områder synes du, at tingene udvikler sig i en negativ retning på Frederiksberg?

Alle i % Social-demokratietRadikale Venstre KonservativeEnhedslisten
Lokale miljøproblemer10351412
Svært at finde bolig3944413956
For ringe velfærdstilbud2522282534
Kommunal sagsbehandling2010272024
Byudvikling20714203
Andet1911101914
Ved ikke2030182016
Antal (krydser)760

Der var i besvarelsen af dette spørgsmål mulighed for at sætte flere krydser. Der deltog 502 “respondenter”, der tilsammen satte 760 krydser. Der er (af statistiske grunde) kun medtaget partier, som over 30 sagde de ville stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen.

Tabellen skal læses således, at det f.eks. 39 % af alle spurgte angiv, at det var svært at finde bolig, og f.eks. 20 % af dem, der siger de ville stemme konservativt, peger på at udviklingen på Frederiksberg er negativ med hensyn til byudviklingen. Det peger kun 3 % af dem der vil stemme på Enhedslisten på. 56% af dem peger til gengæld på at tingene udvikler sig negativt med hensyn til at finde bolig på Frederiksberg, hvilket sikkert afspejler Enhedslistens mange unde vælgere.

Frederiksberg Lokal-tv sender en række udsendelser om midtvejsmålingen. De kan ses på hjemmesiden Frederiksberg Lokal TV – Frederiksberg Lokal TV. Den første udsendelse blev sent torsdag d. 23. november kl. 21:30.