Midtvejsmåling: De unge stemmer på ….

De ikke-kommercielle lokalmedier på Frederiksberg har fået udarbejdet en midtvejsmåling, her midtvejs mellem sidste kommunalvalg og det kommende valg d. 18. november 2025.

Målingen giver mulighed for at se, hvad forskellige aldersgrupper blandt vælgerne ville stemme hvis der var kommunalvalg i dag. Det gør det også muligt, at sammenligne de nye måling med den lokalmedierne fik udarbejdet i juni 2021 før det seneste kommunalvalg. Begge analyser blev udarbejdet af NORSTAT.

Undersøgelsen i 2021 omfattede interviews med Norstats spørgerpanel, suppleret med telefon-interviews (i alt 1041 interviews), mens målingen i 2023 alene omfatter spørgerpanelet (502 interviews). Usikkerheden er dog nogenlunde det samme for de 2 undersøgelser.

Nedenstående tabel viser resultaterne fra de 2 målinger og ændringerne i procentpoint.

Spørgsmål: Hvis der var kommunalvalg i morgen på Frederiksberg, hvilket parti ville du så stemme på?

2021 måling2023 måling
Antal besvarelser (i aldersgruppen 18-29 år)252125ændring
Socialdemokratiet13 %11 %-2
Radikale Venstre12 %8 %-4
Konservative Folkeparti26 %29 %+3
Nye Borgerlige0 %0 %
Socialistisk Folkeparti6 %4 %-2
Moderaterne3 %+3
Liberal Alliance4 %9 %+5
Kristendemokraterne0 %0 %
Dansk Folkeparti0 %0 %
Venstre14 %3 %-11
Enhedslisten19 %24 %+5
Danmarksdemokraterne0 %0 %
Alternativet1 %6 %+5
Andre partier/lister2 %0 %-2
Vil ikke stemme/stemme blank3 %3 %
I alt100 %100 %
Grøn koalition (A,B,F,Ø og Å) (+ G i 2021)53 %53 %
Blå Blok (C, E,I,K,O og V) (+ Æ i 2023)44 %41 %
Moderaterne3 %
Vil ikke stemme/stemme blank3 %3 %
Ved ikke20 %16 %

Som det kan ses i tabellen stemmer de fleste unge på Frederiksberg (29 % i 2023) på de konservative, mens Enhedslisten er det næststørste parti blandt de unge 18 til 29 årige og får ifølge midtvejsmålingen 24 % af stemmerne i denne aldersgruppe.

I forhold til den forventede landstendens (som den kan ses i de landsdækkende meningsmålinger) er det overraskende, at både de konservative og Enhedslisten går frem blandt unge på Frederiksberg. Fremgangen hos Liberal Alliance og Alternativet er mere i tråd med landstendens. Det er til gengæld overraskende at SF i målingen går tilbage blandt de unge, når partiet står til fremgang blandt alle vælgere på landsplan. For Venstre er den store tilbagegang overraskende, selv partiet også generelt står til en tilbagegang.

Undersøgelsen synes ikke at vise den store forskel mellem blokkene hvis Moderaterne tælles med i blå blok, men partiet placerer sig i flere sammenhænge som et midterparti mellem blokkene.

Frederiksberg Lokal-tv har bragt en indslag om de unges valg i midtvejsmålingen. Den kan ses på lokal-tv’s hjemmeside eller youtube kanal. Frederiksberg Lokal TV – Frederiksberg Lokal TV, Frederiksberg Lokal TV – YouTube