Midtvejsmåling: 60 år + vælgere stemmer på ..

De ikke-kommercielle lokalmedier på Frederiksberg har fået udarbejdet en midtvejsmåling, her midtvejs mellem sidste kommunalvalg og det kommende valg d. 18. november 2025.

Målingen giver mulighed for at se, hvad forskellige aldersgrupper blandt vælgerne ville stemme hvis der var kommunalvalg i dag. Det gør det også muligt, at sammenligne de nye måling med den lokalmedierne fik udarbejdet i juni 2021 før det seneste kommunalvalg. Begge analyser blev udarbejdet af NORSTAT.

Undersøgelsen i 2021 omfattede interviews med Norstats spørgerpanel, suppleret med telefon-interviews (i alt 1041 interviews), mens målingen i 2023 alene omfatter spørgerpanelet (502 interviews). Usikkerheden er dog nogenlunde det samme for de 2 undersøgelser.

Nedenstående tabel viser resultaterne fra de 2 målinger af hvad vælgere der er 60+ år gamle ville stemme og ændringerne i procentpoint.

Spørgsmål: Hvis der var kommunalvalg i morgen på Frederiksberg, hvilket parti ville du så stemme på?

2021 måling2023 måling
Antal besvarelser (i aldersgruppen 60+ år)272134ændring
Socialdemokratiet22 %23 %+1
Radikale Venstre6 %8 %+2
Konservative Folkeparti38 %33 %-5
Nye Borgerlige2 %1 %-1
Socialistisk Folkeparti6 %7 %+1
Moderaterne3 %+3
Liberal Alliance1 %1 %
Kristendemokraterne0 %0 %
Dansk Folkeparti2 %0 %-2
Venstre4 %3 %-1
Enhedslisten14 %13 %-1
Danmarksdemokraterne3 %+3
Alternativet1 %2 %+1
Andre partier/lister2 %0 %-2
Vil ikke stemme/stemme blank2 %3 %+1
I alt100 %100 %
Grøn koalition (A,B,F,Ø og Å) (+ G i 2021)51 %53 %+2
Blå Blok (C, E,I,K,O og V) (+ Æ i 2023)47 %41 %-6
Moderaterne3 %+3
Vil ikke stemme/stemme blank2 %3 %+1
Ved ikke16 %15 %

Som det kan ses i tabellen stemmer de fleste ældre vælgere på Frederiksberg (ifølge midtvejsmålingen 33 %) på de konservative, mens Socialdemokratiet er det næststørste parti blandt de unge 18 til 29 årige og får ifølge midtvejsmålingen 24 % af stemmerne i denne aldersgruppe.

I forhold til den forventede landstendens (som den kan ses i de landsdækkende meningsmålinger) er det ikke overraskende at de konservative går tilbage, men partiet opretholder stadig en stor vælgerbasis blandt kommunens ældre vælgere.

De andre partier oplever kun mindre ændringer, som ligger inden for usikkerheden for målingen, men det synes som om de konservatives tilbagegang koster i mindre tilbagegang for den samlede blå blok. Noget af tilbagegangen skyldes tab til moderaterne, selv om Danmarksdemokraterne med 3 % modvirker en del af det.

Undersøgelsen synes ikke vise den store forskel mellem blokkene hvis Moderaterne tælles med i blå blok, men partiet placerer sig i flere sammenhænge som et midterparti mellem blokkene.

Frederiksberg Lokal-tv har bragt en indslag om de ældres valg i midtvejsmålingen. Den kan ses på lokal-tv’s hjemmeside eller youtube kanal. Frederiksberg Lokal TV – Frederiksberg Lokal TV, Frederiksberg Lokal TV – YouTube