Opsummering af Budget 24 på ældreområdet

Frederiksberg kommune har nu udarbejdet en opsummering på budget 2024s konsekvenser på ældreområdet. Nedenfor ses opsummeringen med kommunens egne ord der f.eks. ikke bruger ord som nedskæringer og forringelser. Men som det kan ses er der flere ”effektiviseringer og besparelser end udvidelser. Hensigtserklæringerne bliver måske senere udmøntet i konkrete forslag, men det er ikke sikkert.

”Effektiviseringer og besparelse

 • Reduktion i visiteret tid til personlig pleje
 • Reduktion af leveringsfrekvens af rengøring
 • Afskaffelse af ordningerne afhentning af medicin på apoteket og pakker, kontanter mv. i bank og posthus
 • Reduktion af ordningen vask af tøj i eget hjem
 • Omlægning af indkøbsordningen Reduktion i behov for praktisk hjælp vha. selvkørende støvsugere
 • Afskaffelse af ekstrature ved handicapkørsel Reduktion i aktiviteter på plejecentrene
 • Reduktion af §79 midler til klubber og foreninger på ældreområdet

Udvidelser

 • Styrket indsats for rekrutteringen af social- og sundhedselever
 • Fælles bus til glæde for byens foreninger

Hensigtserklæringer

 • Arbejde for etableringen af friplejehjem på Frederiksberg
 • Strategi for udvikling af frivillighedsområdet (også SU)
 • Model for etablering af uddannelsesforløb målrettet udlændinge (samarbejde med Diakonissestiftelsen)
 • Følge økonomien på elevområdet
 • Udvidet brug af dosispakket medicin”

Ældre- og Omsorgsudvalget 2022-25 – Udvalgsværelse 1 (frederiksberg.dk) sag 90