Frederiksberg Boligfond vandt igen

Københavns byret har afsat dom: Heller ikke lejere i Frederiksberg Boligfonds afdeling Svalegården får lov til at købe deres boliger til spotpris. Så dommen faldt i Københavns byret ud på samme måde som den faldt i Frederiksberg Byret i sagen mellem Boligfonden og lejere i den Sønderjyske by.

Der er nu afsat dom i den længe ventede sag i Københavns Byret om Svalegården, med henvisning til en aftale fra 1932, kunne købe deres ejendom til den daværende pris. Svaret var det kan de ikke ifølge København Byret.

De beboere i Svalegården der har anlagt sagen har nu 4 uger til at afgøre, om de vil anke sagen til landsretten, hvilket lejerne i Den Sønderjyske By afstod fra.