Midtvejsmåling: Hvem foretrækker du som borgmester ?

I vores midtvejsmåling har vi spurgt de repræsentativt udvalgte vælgere om, hvem de foretrækker som borgmester på Frederiksberg efter de kommende kommunalvalg.

Vi har giver svarerne mulighed for at vælge en af de politiske ordførere fra de partier der er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Vi har dog givet svarerne mulighed for enten af vælge mellem 2 konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen, dels partiets borgmesterkandidat Michael Brautsch og dels Nikolaj Bøgh, der vi opstillingen kun tabte partiets interne valg om spidskandidatposten med få stemmer til Brautsch.

Trods de mange tilbud svarer næsten en tredje del af de spurgte, at de ønsker en anden end de muligheder vi tilbød. Dette tal kan dog også indeholde nogle, der ville have sagt ved ikke, men den mulighed var der desværre ikke.

Hvem foretrækker du som borgmester på Frederiksberg efter kommunalvalget ?

Antal 502
Michael Vindfeldt (A)20 %
Nikolaj Bøgh (C)14 %
Jan E. Jørgensen (V)12 %
Michael Brautsch (C)11 %
Mette Bang Larsen (Ø)7 %
Lone Loklindt (B)4 %
Lotte Kofoed (F)1 %
Andre32 %
I alt101 %

Som det kan ses af tabellen peger flest på den nuværende borgmester Michael Vindfeldt fra A (Socialdemokratiet). Næstflest på de konservatives Nikolaj Bøgh, dernæst Venstres Jan E Jørgensen og først på 4. pladsen kom de konservatives spidskandidat Michael Brautsch.

Det skal dog bemærkes, at flest trods alt pegede på en konservativ kandidat, idet 24 % foretrækker en af de 2 konservative muligheder (bemærk den statistiske afrunding).

At 12 % peger på Jan E. Jørgensen er lidt overraskende, da det er flere end der angiver at ville stemme på Venstre, hvis der var kommunalvalg i dag.

Til sammen ligning er det ca. halvdelen af dem der siger de vil stemme på de radikale eller Enhedslisten der peger på partiers politiske ordfører Lone Loklindt eller Mette Bang Larsen som borgmester.

Vi stillede det samme spørgsmål i de ikke-kommercielle lokalmediers måling i juni 2021 før det sidste kommunalvalg. Dengang var resultatet:

Juni 2021 målingAntal 1008
Simon Aggesen (C)30 %
Michael Vindfeldt (A)13 %
Lone Loklindt (B)5 %
Jan E. Jørgensen (V)5 %
Andre47 %
I alt100 %

Sammenlignet med juni 2021 målingen viser tallene fra vores midtvejsmåling en markant fremgang for Michael Vindfeldt og Jan E. Jørgensen og en tilbagegang for de konservative kandidater (og andre).