Midtvejsmåling:  Hvilket parti ville du stemme på, hvis der var kommunalvalg på Frederiksberg i dag?

Resultatet af vores midtvejs meningsmåling viser, at det stadig er tæt mellem blokkene på Frederiksberg. Blå blok og den såkaldte Grønne koalition (A, B, F, Ø, Å og en række mindre lister) , får næsten lige mange stemmer, hvis blokkene er som sidst, hvor Blå Blok omfattede de konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre.

Det var også tæt ved kommunalvalget i 2017, hvor Blå blok vandt med lidt under 200 stemmer og borgmesteren blev konservativ. Og ved kommunalvalget i 2021 hvor den Grønne koalition vandt med lidt under 1.000 stemmer svarende til omkring 1 %, og en socialdemokrat overtog borgmesterposten.

Midtvejsmålingen viser som nævnt, at det stadig er tæt. Blokkene fra sidste valg står i målingen begge med 49 % af vælgerne. På grund af usikkerheden med målingen, sætter vi ikke decimal på tallene. Gjorde vi det ville den grønne koalition føre med et mulehår og de nuværende flertal ville fortsætte.

Til gengæld er der siden sidst kommet et nyt midterparti Moderaterne, som på landsplan arbejde for et samarbejde hen over midten. Hvad de vil gøre på Frederiksberg ved vi ikke – det bliver en af de store spørgsmål i valgkampen før næste kommunalvalg.

Valget nov. 2021Midtvejsmålingen nov. 2023
antal vælgere/respondenter61.100502
Socialdemokratiet17,0 %15 %
Radikale Venstre9,3 %9 %
Konservative Folkeparti40,3 %37 %
Nye Borgerlige0,8 %1 %
Socialistisk Folkeparti4,7 %7 %
Liberal Alliance1,3 %5 %
Kristendemokraterne0,2 %0 %
Moderaterne2 %
Dansk Folkeparti0,7 %0 %
Venstre5,9 %4 %
Danmarksdemokraterne2 %
Enhedslisten17,6 %15 %
Alternativet0,8 %3 %
Andre1,4 %0 %
I alt100100
Grøn Koalition49,4 %49 %
Blå Blok49,2 %49 %
Andre/Moderaterne1,4 %2 %
Stemme- eller besvarelsesprocent73,4 %75 %

Hvis vi ser på tallene for de enkelte partier, så viser tallene tilbagegang for Socialdemokratiet. En stor del af tilbagegange skyldes nok landstendensen, hvor Socialdemokratiet i dag ligger lavere i landsmålingerne. Borgmestereffekten ser man nok ikke i tallene endnu. Det kan ændre sig.

De radikaler ser ud til at holder deres andel af vælgerne, hvilket er lidt overraskende, da de går tilbage på landsplan.

De konservative ser ud til, at holde positionen som det store borgerlige parti på Frederiksberg, selv om de nok går lidt tilbage. Men ikke så meget som nogen måske havde forventet, når de har tabt borgmesterposten og deres tidligere borgmester Simon Aggesen forsvandt ud af lokalpolitik på Frederiksberg.

Tallene viser, at både SF og Liberal Alliance går frem, hvilket afspejler partiernes fremgang på landplan. Holder tallene til kommunalvalget vil Liberal Allice igen komme i kommunalbestyrelsen, mens SF vil få 2 i det nye, mod 1 i den nuværende kommunalbestyrelse.

Modsat peger midtvejsundersøgelsen på, at både Venstre og Enhedslisten går lidt tilbage, hvis der var kommunalvalg i dag. Venstre vil dog stadig få valgt én til kommunalbestyrelsen, mens Enhedslisten ser ud til at kunne tabe et mandat til SF, hvilket dels afspejler at partier er gået lidt tilbage på landsplan og at partiet ikke længere kan trække på Pelle Dragsted. Hvis kommunalbestyrelsen udvides til 31, som foreslået af Venstre, kan Enhedslisten dog værre heldige med at få et af de 2 nye pladser.

Endeligt viser tallene, at det ikke er sandsynligt at partier som Nye Borgerlige, Moderaterne, Dansk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Alternativet ikke ville blive repræsenteret i den nye kommunalbestyrelse, selv om Alternativet ville være tæt på at få én valgt.

Men disse partier kan alligevel komme til at spille en stor rolle alt efter om de går ind i det ene eller det andet store valgforbund. Og hvis f.eks. Ny Borgerlige, Danmarksdemokraterne og Danske Folkeparti gik sammen i deres eget valgforbund, kunne de måske få valgt én, fra det af partierne som fik flest stemmer.

Og så må vi huske at dette er en meningsmåling, en midtvejsmåling – men det er stadig kunne målingen på valgdagen der betyder noget. Vi vil senere vise, hvilken “mandatfordeling” midtvejsmålingen ville resultere i.

Se også Frederiksberg Lokal-TV’s indslag om resultatet på Kanal København eller lokal-tv’s hjemmeside Hvis der var kommunevalg i dag, Menningsmåling del 3 – Frederiksberg Lokal TV

Der er her interviews med borgmester Michal Vindfeldt, Michael Brautsch fra de konservative og Enhedslistens Rasmus Holme Nielsen.