Stjernen er stadig et ”forebyggelsesområde”

Det går fremad for bebyggelsen Stjernen, men den er stadig, som det eneste boligområde på Frederiksberg, på listen over ”Parallelsamfund/Forebyggelsesområder”.

Vi har tidligere her i Frederiksbergnyt.dk skrevet om, at byggeriet ”Stjernen” på Nordre Fasanvej, ved ændringen af ghetto-loven i 2021 blev klassificeret som et såkaldt ”Forebyggelsesområde”. Med loven i 2021 blev ghetto’er omdøbt til ”Parallelsamfund” og underopdelt i henholdsvis ”Omdannelsesområder” (hvor boliger skulle omdannes eller nedrives) og ”Forebyggelsesområder” med vægt på at forebygge, at området skulle udvikle sig til omdannelsesområder.

Værktøjerne til at ”forebygge” udviklingen var bl.a. boligsocialt arbejde og fleksibel udlejning, der giver fortrinsret til folk med job, uddannelse og højere indtægter. Formålet fleksibel udlejning er, udover helt generelt at reducere andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande til under 30 %, at reducere antallet af beboere i området der: 1) er uden tilknytning til arbejdsmarkedet, 2) mere end en gang er dømt for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer, 3) højest har en grunduddannelse eller 4) en indkomst væsentligt under gennemsnitsindkomsten for tilsvarende grupper.

Stjernen opfylder alle kriterier for at være et forebyggelsesområde, med undtagelse af at der på Stjernen kun er 47,6 % af beboerne, der ikke har en skoleuddannelse eller kun har en grunduddannelse, hvilket er langt under de 60 % som udløser status som forebyggelsesområde.

Den 1. december opgjorde Social- Bolig- og Ældreministeriet antallet af Stjernens beboere til 1.264, hvoraf 32,6 % er indvandrere eller efterkommere fra indvandrere fra ikke-vestlige lande. Stjernen opfylder desuden 3 af de 4 kategorier, hvor bebyggelsen, for at komme af listen over parallelsamfund/forebyggelsesområder, højest må opfylde 1.  

Men udviklingen på Stjernen går som nævnt den rigtige vej.

Andelen af beboere (mellem 18 og 64 år) uden for arbejdsmarkedet er således faldet fra 34,6 i 2022 til 32,5 % i 2023 (kravet er at det ikke må være over 30 %).

Antallet af dømte efter de nævnte paragraffer er faldet fra 2,05 % i 2022 til 1,69 % (hvor kravet er højest 1,37 %)

Den gennemsnitlige indkomst er sammenlignet med tilsvarende grupper steget fra 61,6 % i 2022 til 63,6 % i 2023 (her er kravet at tallet skal være 65 % eller mere).

 Et flertal i kommunalbestyrelsen har samtidigt med offentliggørelsen af listen over forebyggelsesområder, vedtaget en aftale med de almene boligselskaber om fortsat at samarbejde om den fleksible udlejning. Partierne Konservativ Folkeparti, Vestre og Moderaterne kunne ikke støtte aftalen og stemte blankt.

Til gengæld er det boligsociale arbejde, trods de almene boligselskabers protester, i de 2 seneste budgetaftaler blevet beskåret kraftigt. Det svækker ifølge boligorganisationerne bl.a. arbejdet i områderne med at motivere unge til at tage en uddannelse.

Ændring af ghettolov – ”Stjernen” udpeget som ”forebyggelsesområde” – Frederiksbergnyt

Liste over forebyggelsesområder pr. 1. december 2023 (sm.dk)

Dokumentvisning (frederiksberg.dk) (aftalen om fleksibel udlejning)