Frederiksberg mister 66 mio. kr. på grund af Skatteministeriets fejlskøn

Ifølge nyhedsmediet NB Økonomi bliver Frederiksberg ramt af en forkert prognose i Skatteministeriet. Den forkerte prognose blev brugt af folketinget, da de nye grundskyldspromiller blev vedtaget i maj 2023. Dengang blev Frederiksberg pålagt en grundskyldspromillen på 3,1 promille. Den seneste prognose fra Skatteministeriet viser, at beskatningsgrundlaget på Frederiksberg er lavere end tidligere vurderet, så for at kommunen (som forudsat) skulle opretholde den samme indtægt af grundskylden, skulle promillen have været 3,3. Det giver grundejerne på Frederiksberg en skattelettelse på 0,2 promille, svarende til et indtægtstab på 33,4 mio. kr. i 2024.

Ifølge NB Økonomi taber Frederiksberg på grund af fejlen sandsynligvis også på bloktilskuddet. Det skyldes, at selv om Frederiksberg, som en af 14 kommuner, taber på den forkerte prognose, så vinder de resterende kommunen på fejlen, fordi deres grundskyldspromiller var sat for højt. I alt opkræves der på landsplan 1,9 mia. kr. for meget i grundskyld. Efter de sædvanlige regler vil Finansministeriet derfor reducere kommunernes bloktilskud med et tilsvarende beløb.

Det betyder, at Frederiksberg kan miste yderligere 31,9 mio. kr., så tabet i alt bliver 66,3 mio. kr. Det kan være, at Frederiksberg kompenseres for en del af tabet, for som NB Økonomi skriver:

”Normalt ville en stor del af tab på grund af ændringer i beskatningsgrundlaget blive samlet op i det kommunale udligningssystem. Men systemet er sat delvist ud af kraft frem til 2029, og Indenrigsministeriet har endnu ikke oplyst, om og hvordan man i givet fald vil tage højde for de fejlagtige skøn i udligningen for 2025.”