Dagligt kører 3.000 bilister for hurtigt på Roskildevej

Frederiksberg kommunens trafik målinger viser, at mindst 3.000 bilister inden for et hverdags-døgn kører for hurtigt på den vestlige del af Roskildevej. Kommunens målinger viser konkret, at 15 % af de ca. 20.000 bilister, der på hverdage kører på den vestlige del af Roskildevej (fra Dalgas Boulevard til kommunegrænsen), kører med en fart på 54 km i timen eller mere.

Målingen af bilernes hastighed er foretaget af Frederiksberg kommune ved at lægge ledninger tværs over vejen og måler således antallet af biler og deres hastighed i et ”hverdags døgn”. Målingen indgik i materialet om Frederiksbergs nye Hastighedsplan, der blev vedtaget på sidste kommunalbestyrelsesmøde.

I den nu vedtagne hastighedsplan prioriterer kommunen at arbejde med

  1. de strækninger hvor der køres hurtigst og hvor der færdes mange børn og ældre,
  2. dernæst med at inddele byens boligområder i områder med ned til 30 eller 40 km/t,
  3. og endeligt, at se på byens større veje (trafikveje) med henblik på at nogen kan skiltes med 40 km/t og andre indrettes så generelle hastighedsgrænser på 50 km/t overholdes, ved brug af bump eller indsnævringer af kørebanerne.

Hastighedsplanen blev kun vedtaget med et snævert flertal, hvor Socialdemokratiet, Enhedslisten, de radikale og SF stemte for, mens de konservative og Venstre stemte imod. Helle Sjelle undlod.