“Ny P-ordning er en succes”

Den første evaluering af den nye parkeringsordning, der blev indført 1. oktober 2023, viser det er en succes! I hvert fald hvis formålet var at skaffe flere parkeringspladser til de frederiksbergske bilejere og mindske incitamentet til, at bilister uden reel ærende på Frederiksberg parkerer i kommunen.

Som det kan ses af tabellen har der været tale om et massivt fald i belægningsgraderne, både i Frederiksberg vest (vest for Ndr. Fasanvej) og i øst (ind til søerne).

Belægningsgrad i Frederiksberg Vest i uge 43-44 (i året)

201920212023
Formiddag73 %71 %56 %
Eftermiddag72 %70 %54 %
Aften86 %89 %66 %
Lørdag77%85 %64 %

Belægningsgrad i Frederiksberg Øst i uge 43-44

201920212023
Formiddag89 %89 %78 %
Eftermiddag89 %88 %81 %
Aften97 %100 %91 %
Lørdag88 %95 %80 %

Da alle (lovlige) parkeringer uden for hovedstrøgenes skal tilmeldes en parkerings app, er det også muligt at få tal for antal påbegyndte parkeringer i kommunen. Da den nye p-ordning betød, at også el-biler skal bruge en app, var forventningen (prognosen) at antallet af påbegyndte parkeringer ville stige med 10 %, svarende til antallet af el-biler i kommunen. Som det kan ses af tabellen faldt antallet alligevel:

Antal påbegyndte parkeringer (app)

OktoberNovemberDecember
i 2022270.756270.031254.290
2023 -prognose297.831297.034279.719
2023 realiseret267.357262.529245.857

Frederiksbergs forvaltnings vurdering er (som de skriver i indstillingen), “at implementeringen og efterfølgende effekt af justeringen af parkeringsordningen fra 1. oktober 2023 har været tilfredsstillende og i overensstemmelse med det, der i aftalen var ønsket og vurderet.”

Aftalen blev indgået mellem Socialdemokratiet, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og SF, mens de konservative og Venstre stemte imod da sagen behandledes i kommunalbestyrelsen d. 28. august 2023. Moderaterne (Helle Sjelle) undlod den gang at stemme.

Evalueringen diskuteres af kommunalbestyrelsen mandag d. 26. februar 2024 som sag 40.

Sagens 2 bilag:

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)