Yderligere fortætning af Platanvej?

Den fortsatte fortætning af Frederiksberg fortsætter. På Frederiksberg kommunes Klima-, Plan- og Boligudvalgs møde d.  4. marts fremlagde forvaltningen en såkaldt startredegørelse for et nyt byggeri på hjørnet af Platanvej og Vesterbrogade overfor den Sorte Hest. Det er hjørnet, hvor der er et Storm P gavlmaleri (der trænger til at blive restaureret).

En startredegørelse er en beskrivelse af et projekt en bygherre gerne vil grennemføre, og hvis udvalget vedtager en startredegørelse har udvalget også lagt op til at projektet kan gennemføres. Derfor vil der efterfølgende blive udarbejdet en lokalplan, der formelt skal ud i 8 ugers offentlig høring. Her kan borgere kommentere projektet, og hvis der er massivt modstand har politikerne et problem, for de har i princippet sagt ja.

Startredegørelsen vil give bygherren lov til at bygge ca. 5030 m2 yderligere på hjørnet og på en i dag ubebygget grund ud til Henrik Ibsens Vej. Det vil give mulighed for, at bygge 36 nye lejligheder, opdelt på 24-26 private lejligheder (sandsynsiglis ejerlejligheder da det er det der bedst kan betale sig at bygge i øjeblikket) og 10-12 almene lejligheder. Der er i det eksesterende byggeri på hjørnet (der bevares) 28 mindre 2-værelserslejligheder).

De nye ejerlejligheder størrelse bliver i gennemnit ca. omkring 107 m2, mens de almene boligers størrelse bliver i gennemsnit omkring 90 m2. Størrelserne angives dog ikke i startredegørelsen. Den fremtidige bebyggelsesprocent nævnes heller ikke, men kan beregnes til 250 %, hvilket er væsentligt over den maksimale bebyggelsesprocent på 110 %, der er vedtaget i kommuneplanen.

Startredegørelsen tillader også nedrivning af den sidste villa på Plantanvej (nr. 30) og biografsalen til det forsvundne Platan Bio. Gavlmaleriet forsvinder også. Den tillader også mere erhvervsbyggeri på grunden (1.070 m2)

På mødet d. 4. marts udsatte udvalget sagen, men den forventes at blive behandlet igen d. 8. april. Forvaltningen indstiller at startredegørelsen godtages og at der på baggrund heraf udarbejdes en  lokalplan for området.

Starredegørelsen kan ses her:

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)