Fortætning på Sdr. Fasanvej

Det er stadigt muligt for bygherrer at finde grunde på Frederiksberg, hvor man lige kan presse lidt ekstra boliger ind. Nu er turen kommet til den tomme grund mellem værtshuset Gravens Rand på Sdr. Fasanvej 24 og indgangen til Solbjerg kirkegård.

Her har ”Fonden til billige boliger” udarbejdet et skitseprojekt, med mulighed for at bygge et senior-bofællesskab med 20 boliger. Det skal bygges i forlængelse af den eksisterende karré mod Frederiksvej og i samme højde (5 etager). Gennemsnitsstørrelsen på lejlighederne bliver ca. 60 m2 brutto. Der vil være andelsboliger med en overvægt af boliger til enlige.

Grunden, der i dag bruges af værtshuset med borde og stole til udeservering, ejes af kommunen og det er en af årsagerne til at prisen på byggeriet kan reduceres, for kommunen kan pga. byggeriets formål sælger til under markedsprisen. Kommunen kan også stille en garant for lån, der gør det lettere at få kreditlån til byggeriet.

Historisk har grunden været i spil i flere år siden den under den konservative borgmester Jørgen Glenthøj var planlagt udlagt til almene boliger for at skaffe boliger til flygtninge. Dengang viste projektet sig dog at blive for dyrt til at kunne bygges under reglerne for almene boliger.

I forbindelse med det seneste budgetforlig i kommunalbestyrelsen besluttede partierne, at forsøge at få fredet Solbjerg Kirkegård, men dette område har aldrig være udnyttet som kirkegård og indgår således ikke i det område der forsøges fredet.

Bebyggelsesprocenten bliver omkring 95, hvilket er mindre end de 110 % kommuneplanen tillader. Derfor skal der ikke udarbejdes en dispensation ift. kommuneplanen og der skal heller ikke udarbejdes en lokalplan. Den videre proces er i stedet, at når ideskitsen er vedtaget vil bygherren (Fonden for billige boliger) starte processen med at finde andelshavere og sammen med dem gå videre med detailplanlægningen af byggeriet.