Enhedslisten støtter julehjælpen

Enhedslisten på Frederiksberg har givet 20.000 kr. i støtte til Mødrehjælpens og Dansk Folkehjælps juleindsamling. Pengene kommer fra Thyge Enevoldsens løn som medlem af Frederiksbergs Kommunalbestyrelse. De gives som støtte til økonomisk dårligt stillede børnefamilier, så også de i julen kan få lidt bedre mad og enkelte gaver.

Pengene skal ses som en støtte til Mødrehjælpens og Dansk Folkehjælps arbejde med at hjælpe de op mod 200.000 fattige familier og ca. 56.000 børn som i dag lever i fattigdom i Danmark. Desværre bliver der stadig flere som har behov for julehjælp. Antallet af ansøgere er steget i takt med regeringens og Dansk Folkepartis beslutning om at lægge loft over kontanthjælpen og om at indføre lave sociale ydelser som starthjælp og introduktionsydelse. Behovet er nu så stort, at de organisationer der uddeler julehjælpen desværre ikke længere har mulighed for at hjælpe alle de familier der søger.

Thyge Enevoldsen begrunder endvidere støtten med, at det er vigtigt at den fare for social isolation, som børn i de sårbare familier trues af, ikke forværres. Det vil den ellers kunne blive af at familierne adskiller sig ved ikke at have råd til lidt bedre mad og nogle enkelte gaver i julen.

Pengene udgør som nævnt en del af den løn som Thyge Enevoldsen modtager for at sidde i kommunalbestyrelsen. Beløbet svarer til hans løn, efter skat, i de 3 måneder han havde orlov tidligere i år. Enhedslisten på Frederiksberg har besluttet, at Thyge Enevoldsens indtægter efter skat og andre direkte udgifter ubeskåren skal gives til støtteværdige formål på Frederiksberg. Støtten er tidligere bl.a. givet til KFUM’s sociale cafe ”Den Brogede Verden”, C-holdets Oprør, ansatte på Frederiksberg hospitals fødegang og skadestue, Værestedet Muhabet og Den rullende kagemand, et projekt fra Mødrehjælpens lokalafdeling på Frederiksberg.