Det koster klejner at spare på folkeskolen!

Pressemeddelelse fra Frederiksberg Kommunelærerforening

Tirsdag d. 7. december har lærernes fagforening på Frederiksberg indkaldt ca. 50 tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter for at drøfte fremtiden for elever og lærere på Frederiksberg.

Anledningen til mødet er de besparelser som i dette skoleår har betydet serviceforringelser på undervisningen på folkeskolen på Frederiksberg, primært på specialundervisningen og på skolernes vikarbudgetter.

”Lærerne og ledelserne på skolerne er mere pressede nu end nogensinde før. Det er de, fordi der konstant stilles nye og flere krav til folkeskolen uden tilførsel af de ressourcer som skal sikre, at vi kan honorere kravene. Man forventer at spare 24 mio. kr. på et faldende sygefravær – og de penge er taget på forhånd. Nu venter vi bare på, at sygefraværet så skal falde”, siger Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening.

”Kommunalpolitikerne skal sikre, at vi har de ressourcer som kan give alle børn den rette undervisning. Det er et retskrav, børnene og deres forældre har – og det er en nødvendighed for at vi som lærere skal kunne trives i vores job, at vi kan give den bedst mulige undervisning”, forklarer lærerforeningens formand for Skole- og Uddannelsespolitisk Udvalg, Anne Martiny.

I disse uger besøger lærerforeningen derfor lærerne på alle kommunens skoler – og bestyrelsen medbringer pebernødder og klejner.

”Vi medbringer pebernødder og klejner, for selv på kort sigt er det er kun pebernødder der kan spares ved at skære på sygefraværet og presse elever, lærere og skoleledelser yderligere.

På længere sigt er det derimod helt sikkert at besparelserne vil koste klejner, for risikoen for et stigende sygefravær og forringet trivsel for lærerne og elever er overhængende, når der spares på folkeskolen.,” udtaler lærernes formand, Ane Søegaard.

Udover julekurv med klejner og pebernødder medbringer FKF også en opfordring til lærerne om at sende et julekort til Kommunalbestyrelsen.

Julekortet opfordrer kommunalpolitikerne til at genoverveje besparelserne på skolernes vikarkonti og i stedet tilføre ressourcer til trivselsfremmende tiltag på skolerne.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening opfordrer kommunalpolitikerne til

  • at stoppe nedskæringerne på skoleområdet
  • at tilbagerulle besparelserne på sygefraværet
  • at tilføre skolerne de nødvendige ressourcer til at inkludere elever med særlige behov