Lægevagten nu på Bispebjerg

Regionsrådet har nu nedlagt Frederiksberg Lægevagt på Diakonissestiftelsen, så borgerne på Frederiksberg nu hører under lægevagten på Bispebjerg Hospital. Nedlæggelsen (som reelt er en flytning til Hvidovre hospital) er en udmøntning af et tidligere forlig i regionsrådet om en hospitalsplan for hovedstaden. Alle partier i regionsrådet, med undtagelse af Venstre, stemte dengang for planen. Derfor kan det virke lidt mærkeligt at alle partierne i kommunalbestyrelsen nu går imod.

Til politikernes undskyldning skal det dog nævnes at formuleringen i den oprindelige aftale var meget generel og ikke konkret. Det var en principbeslutning om at lægevagter skulle flyttes til nærhed af skadestuer. Man kunne således godt have forvent et at lægevagten på sigt skulle flytte fra Diakonissen til Frederiksberg Hospital, hvilke ingen anså som problematisk. At flytningen sker lige nu skyldes at Frederiksberg Kommune til nu har betalt huslejen for lægevagten, selv om opgaven er overgået til regionen. Da kommunen opdagede fejlen og meddelte regionsrådet at det ville kommunen ikke mere, traf administrationen i regionen så den beslutning at regionen kunne undgå den ekstraudgift huslejen gav med at flytte fra Diakonissestiftelsen.

Nedlæggelsen af lægevagten er endnu et led i en samling af hospitaler, skadestuer m.m. i større enheder som allerede har kostet fødegangen på Frederiksberg Hospital og efter planen senere skal koste først skadestuen og derefter hele Frederiksberg Hospital livet, hvis ikke de politiske vinde