Frederiksberg kommune køber hospitalsgrunden for 771 mio. kr.

Frederiksberg kommune har nu købt hospitalsgrunden af Region Hovedstaden for 771 mio. kr.

Hospitalsgrunden omfatter ca. 106.000 m2. Regionen fraflytter hovedparten, den somatiske del – der behandler fysiske sygdomme – ved udgangen af 2025. Den sidste del ca. 15 % af grunden, som i dag bruges af psykiatrien, fraflyttes først ved udgangen af 2032.

Frederiksberg Kommune forventer, at finansiere salget ved at videresælge dele af området til bl.a. forskellige boligformål – hvoraf mindst 25 % skal være almene eller lignende billigere boliger – og blandet erhverv. Kommunen har også selv brug for offentlige servicetilbud på grunden. Der skal således stadig være plads til kommunale sundhedstilbud og et nyt plejecenter.

Den officielle overtagelsesdag er 1. januar 2026, og først på det tidspunkt starter udviklingen af området. Inden da gennemføres et planlægningsarbejde, hvor der udarbejdes en konkret udviklingsplan. Udviklingsplanen forventes færdig ved udgangen af 2022 og i arbejdet med planen vil byens borgere og aktører blive inddraget.

Kommunens vision for hospitalsgrunden kan ses her Frederiksberg Hospital hele byens nye kvarter