50 nye almene boliger

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2018, at udbyde såkaldt grundkapital til 100 nye almene boliger. Ddet resulterede i at 3 projekter blev godkendt. Nu synes de første 50 boliger at være på vej, støttet af samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Tidligere er et af projekterne, tagboliger på Lejerbos afdeling på Platanvej, faldet, mens endnu et projekt synes foreløbigt at være lagt i mølposen. Også det projekt, der nu er på vej, 50 tagboliger på AAB’s afdeling på Peter Bangsvej/Dalgas Boulevard/P.G. Rams Alle, har været forsinket. Byggeriet skulle have startet i sommeren 2019, men nu skulle projektet altså være på plads.

Et flertal af beboerne sagde ja til projektet i 2018 (op mod 30 % stemte dog imod). En af de ting som for beboerne talte for var, at afdelingen stod over for en dyr tagrenovering, hvilket ville kunne delvis finansieres ved udvidelsen af antallet af lejligheder, selv om det ville kræve elevatorer. Kommunen har også givet tilsagn om kommunal støtte i form af et kommunalt grundkapitallån på 12,7 mio. kr.

Forventningen er, at huslejen for du nuværende beboere kommer til at stige i samme omfang som hvis taget skulle finansieres uden kommunal støtte. Efter projektet er gennemført, vil husleje blive ca. 5.539 kr. for en bolig på 85 m2 (svarende til en stigning på ca. 27 %).

For de nye taglejligheder forventes huslejen at blive:

8.159 kr./mdr. for 2 værelser på 82 m2 (der kommer 7 2-værelses lejligheder ca. 71-97 m2)

9.552 kr./mdr. for 3 værelser på 96 m2 (der kommer 21 3-værelses lejligheder på ca. 77-107 m2)

10.547 kr./mdr. for 4 værelser på 106 m2 (som der kommer 22 af på mellem 98 og 114 m2).

I forhold til parkeringspladser mangler projektet 30 som kommunen skal forsøge at skaffe i lokalområdet. Dette var et af de kritikpunkter, der blev rejst, da lokalplanen for projektet (nr. 229) oprindeligt blev vedtaget i juni 2020. I forhold til den vedtagne lokalplan er den planlagte udvidelse af boligarealet for øvrigt øget fra 4.500 m2 til 4.962 m2, svarende til en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 285% til 288%. Det øgede krav til opholdsarealer løses ved at der kommer altaner på tagboligerne.