P-regler som på Vesterbro giver 60-80 mio. kr.

De politiske partier forhandler i denne weekend Frederiksberg kommunes budget for 2023. I forbindelse med forhandlingerne har partierne kunne stille spørgsmål til forvaltningen, enten om nye spareforslag eller om forslag til yderligere udgifter. De Konservative har sagt de har stillet 100 spørgsmål mens Enhedslisten har stillet over 180.

Et af Enhedslistens spørgsmål går ifølge partiet på, hvilken indtægt der ville komme yderligere ind på p-afgifter, hvis man indførte de samme parkeringsregler, som der er på Vesterbro, dvs. betaling fra første minut og 23 kr. i timen mellem 8 og 18, 16 kr. i timen mellem 18 og 23 og 5 kr. om natten. Forvaltningens svar viser, at det ville give en indtægt på mellem 60 og 80 mio. kr. Dette indtægt ville Frederiksberg Kommune kun kunne beholde det første år; fra år 2 ville den ekstra indtægt blive modsvaret af en tilsvarende reduktion i statens bloktilskud.

Enhedslisten fremhæver, at de øgede p-afgifter selvfølgelig har til formål at reducerer trængsel, reducere indkommende trafik af bilister som parkerer på for at fortsætte med andre transportmidler ind i København. Det vil endda give flere p-pladser til bilejere på Frederiksberg. Men indtægten vil i det første år kunne betyde at kommunen slipper for alvorlige nedskæringer.

Enhedslisten har tidligere fremhæver, at en sidegevinst ved øgede p-indtægter er at kommunens tekniske serviceloft hæves tilsvarende og permanent.