Større udskiftning i Enhedslisten på Frederiksberg

Det var kendt, at hvis Pelle Dragsted ville blive valgt til Folketinget ville han trække sig fra kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og der sker nu. Men nu viser det sig, at også Daniel Panduro, der har siddet i kommunalbestyrelsen i 9 år for Enhedslisten, vælger at trække sig.

Panduro skriver på Facebook, at ”når der sker store forandringer, er det tid til at stoppe op og tænke over hvad der giver glæde og mening”. Han har derfor søgt Borgmesteren om lov til at udtræde af Kommunalbestyrelsen. Han skriver følgende som begrundelse på Facebook: ”Nu kan jeg prioritere at være barnets farmand i stedet for alle børnenes formand. En rigtig prioritet.”

Når Dragsted og Panduro trækker sig, må Enhedslistens gruppe i Kommunalbestyrelsen konstituere sig igen. Dragsted efterlader bl.a. en formandspost i klima-, plan- og boligudvalget, mens Panduro har været formand for Børneudvalget.

Når medlemmer udtræder af en kommunalbestyrelse indtræder partiets første suppleanter. Det betyder, at i stedet for Dragsted indtræder Enhedslistens tidligere mangeårige medlem Thyge Enevoldsen og i stedet for Panduro indtræder Bianca Vitting, da den oprindelige 2. suppleant Lea Krusell siden valget er flyttet fra kommunen.