Hvem støttede partierne økonomisk i KV21

Tilskud til kandidatlister og opstillede kandidater ved kommunalvalget på Frederiksberg er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside Partistøtte og erklæringer om tilskud (frederiksberg.dk).

Reglerne om offentliggørelse er, at hvis støtten overstiger 21.400 kr. skal kandidatlisten (partiet) offentliggøre navnet på tilskudsyderen. Partiet skal også erklære, om de har modtaget anonyme tilskud.

Ikke overraskende ser det ud til at de konservative fik flest tilskud til den kommunale valgkamp i 2021. Det fremgår således af listen, at de konservative modtag tilskud på mere end 21.400 kr. (det egentlige beløb opgives ikke) fra

  1. Fritz Schuur Gruppen. Fritz Schuur er en kendt borgerlig erhvervsmand, kammerherre mm.
  2. Finn Cederstrøm, erhvervsmand kendt fra Trykvarefirmaet Resino og fra en DR-udsendelse om generationsskiftet i firmaet (bragt d. 18.4.2016)
  3. Rådmand H.A. Petersens Fond, hvor bestyrelsen bl.a. består af Frants Hagen Hagensen og Flemming Brank, begge kendte konservative i kommunen.
  4. Frederiksberg Konservative Venner (D.K.V.F.) ved Jørgen Gawinetski (også kendt konservativ).
  5. Advokat Dan Therkildsen (kendt konservativ, dog i København)
  6. Industriens Arbejdsgivere i Danmark, og
  7. FK Distribution, der står for omdelingen af adresseløse tryksager i Danmark.

De konservative fik også et tilskud fra Det konservative Folkeparti i Storkredsen i 2020. Til gengæld fik ingen af de konservative kandidater tilsyneladende egne tilskud ved 2021 valget. I 2017 angav partiet, at Simon Aggesen fik personlige tilskud (i form af ”lov” til at opsætte reklamer på stilladser i kommunen), men dette var ifølge erklæringen ikke tilfældet i 2021.

Overraskende nok er Enhedslisten den listen der ser ud til at have fået næstflest tilskud, men det afspejler, at partiets medlemmer betaler en væsentlig del af deres kommunale vederlag i partiskat (”skatten” oplyses at være på 33 % af brutto-vederlaget). Partiet har derfor i 2021 modtaget store tilskud fra Thyge Enevoldsen, Mette Bang Larsen og Daniel Panduro.

Partiernes erklæringer viser desuden, at Socialdemokratiet modtog et tilskud fra en privatperson (Lars Damgaard), der er medejer af et IT-firma, mens FK Distribution, ud over at give et tilskud til de konservative, også gav et tilskud til Christian Bülow, der opstillede som kandidat for Danske Folkeparti.

Der er overraskende, at ingen, ifølge partiets erklæring, fandt Venstre værdig til støtte. Partiet fik trods alt et tilskud fra Industriens Arbejdsgivere op til valget i 2017. Heller ikke Venstres kandidater fik (i følge erklæringen) tilskud til deres valgkamp i 2021.

Det skal bemærkes at ifølge oplysningerne på kommunens hjemmeside har hverken De Radikale eller Alternativet afgivet en erklæring. Ingen af disse partier fik dog tilskud før sidste valg i 2017.