Foreløbig liste over ”budgetforbedringsforslag” til budget 2024

Tirsdag d. 22.8 offentliggøres den ”endelige” liste over forvaltningens ”budgetforbedringsforslag” – læs nedskæringsforslag – til budget 2024, men allerede nu kan en foreløbig liste ses under magistratens dagsorden til mødet mandag d. 19.8. Forskellen mellem de 2 lister er alene om Magistraten, på dets møde mandag, piller forslag ud, fordi alle partier er enige om, at det vil de ikke gennemføre.

Den foreløbige liste indeholder ”budgetforbedringsforslag” til i alt 65.035.000 kr. Det område der bidrager mest, er ældreområdet som bidrager med 16,8 mio. kr., hvoraf 6,9 mio. kr. alene kommer fra nedskæringer på ”visiteret tid til personlig pleje”, 2,9 mio. kr. fra ”færre aktiviteter på plejecentre, 2,8 fra fjernelse af tilskud til ældreklubber og frivillige foreninger, og 1,8 mio. på reduktion af hjemmehjælpen til rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge.

Skolerne rammes med 11,5 mio. kr. Her kommer det største ”bidrag” (2 mio. kr.) fra omlægning af 2-lærer timer til 2-voksen timer i specialklasser og på Skolen på Nordens Plads. Skolen på Nordens Plads rammes også af en ”rammebesparelse” på 1 mio. kr. Forbedringskataloget indeholder endvidere på skoleområdet afskaffelse af lejrskolen (0,8 mio.).

Børneområdet rammes med forslag til 6,9 mio. hvoraf det mest omfattende er ”reduktion af køkkentimer i vuggestuer (1,8 mio. kr.). Socialudvalget bidrager ifølge den foreløbige liste med 8,3 mio., heraf en reduktion på 3,3 mio. kr. i støtten til frivillige foreninger på det sociale område og 2,2 mio. kr. ved at nedlægge den boligsociale indsats.

Alle ”forbedringsforslagene” beskrives i kataloget. Her kan man f.eks. læse om forslaget om at reducere aktiviteterne på plejecentrene:

”Aktiviteterne er forskellige på de enkelte plejecentre, men kan fx være: · Musik, dans og fællessang eksempelvis med frivillige. · Bevægelses- og motionsaktiviteter. · Besøg af børnehaver. · Fester for beboere og pårørende ved højtiderne. · Banko, lotteri og andre spil.”

Nogle af forslagene kan som nævnt blive pillet ud inden det endelige forslag offentliggøres tirsdag og kommer til offentlig debat, bl.a. på borgermødet onsdag d. 29.8. Det er, frem til den 1. september kl. 12, muligt at fremsende høringssvar til budgettet

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)