Også næste kommunalvalg bliver tæt

Vi nærmer os det næste kommunalvalg, der skal afholdes i november 2025. Lokalmedierne på Frederiksberg (Frederiksberg Lokal-TV, Frederiksberg Lokalradio og netmediet Frederiksbergnyt) er gået sammen om at bestille en midtvejsmåling i november måned 2023. Målingen vil blive forstået af et af de professionelle meningsmålingsinstitutter.

Som optakt til meningsmålingen bringer vi her en prognose baseret på landstendensen for de enkelte partier fra kommunalvalget i 2021 og til i dag baseret på Voxmeters målinger Politiske meningsmålinger | Analyseinstitut | Interview & Analyse | 20+ års erfaring | Voxmeter.

Forskning i meningsmålinger viser, at man generelt kan forvente, at landstendens slår igennem lokalt med en vægt på 50%. Vi har dog også yderligere modificeret tallene, hvilket vi forklarer nedenfor.

Partier% KV21Mandater 2021prognose %Prognose mandaterfor- skel
A Socialdemokratiet17,0 519,56+1
B Radikal Venstre 9,3 3 6,02-1
C Konservativ Folkeparti40,31329,09-4
D Nye Borgerlige 0,8 0 1,00
F Socialistisk Folkeparti 4,7 1 7,52+1
I Liberal Alliance 1,3 0 4,01+1
M Moderaterne 6,02+2
O Dansk Folkeparti 0,7 0 0,50
V Venstre 5,9 1 6,02+1
Æ Danmarks Demokraterne 1,50
Ø Enhedslisten17,6 614,04-2
Å Alternativet 0,8 0 3,01+1
Smålister 1,6 0 2,00
100 2910029

Det overordnede billede er, at vores prognose viser den samme situation som ved det sidste valg, med 15 valgt fra den grønne koalition og 14 valgt fra blå blok. Men inden for blokkene kan der ske flere ændringer.

I den “Grønne koalation” må vi forvente at Socialdemokraterne opnår en positiv effekt af borgmesterposten. Men lands tendensen (som den ses i meningsmålingerne) går partiet imod. Vi har beregnet dette til minus 1 procent og borgmestereffekten til 3,5 %. For de radikale er landstendensen ligeledes negativ. De radikale rammes også af at de har mistet mange stemmer til de Moderate. Ved det seneste folketingsvalg fik Moderaterne + 11,1 %point sandsynligvis især taget fra de radikale der gik 10,6 % -point tilbage. Vores vurdering er derfor de mister en plads i kommunalbestyrelsen.

For de mere røde partier viser landstenden fremgang for SF og Alternative og tilbagegang for Enhedslisten, der også mister “Pelle Dragsted”-effekten). Det tyder på et tab på 2 pladser til Enhedslisten, mens SF og Alternative hver vinder et. Alternativet kan således igen komme ind i kommunalbestyrelsen.

I Blå blok er det store spørgsmål hvad der sker med de konservative, som fik hele 40,3 % af stemmerne sidst. Partiet er siden da blevet ramt af tilbagegang i landstendensen, og oven i det at problemer lokalt, hvor 2 valgte medlemmer har forladt partiet. Til gengæld er der på Frederiksberg tradition for at borgerlige stemmer på de konservative ved kommunalvalg. Ved valget i 2013 fik de dog kun 35 % af stemmerne, så der var ved sidste valg en særlig samling af vælgere omkring de konservative, hvilket er set før når valget mellem blå blok og oppositionen er tæt. Vi vover pelsen og giver de konservative 29 % af stemmerne, selv om landstendensen med 50 % vægt kun giver C 26 %. Det betyder et tab på 4 af de pladser partiet fik ved valget til kommunalbestyrelsen.

Til gengæld må det forventes at Moderaterne, hvis de får en lokal partiorganisation op at stå, får valgtpladser i kommunalbestyrelsen ved næste valg. Lykkes det at holde 6 % af stemmmerne får de vaklgt 2. Også Venstre forventer vi får valgt 2. Venstre vinder på de konservatives tab af borgmester posten, men taber til gengæld (det tyder meningsmålingerne på) selv til Liberal Alliance. Landstendenser er pt. meget negativ for Venstre. Endelig tyder Liberal Alliances landspolitiske fremgang, at partiet igen kan blive repæræsenteret i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. Til gengæld er der intet der tyder på ar Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige slår igennem på Frederiksberg.

Alt de ovenstående er som nævnt baseret på landstendensen for partierne, som denne viser sig i Voxmeters meningsmålinger fra d. 14 november 2021 til i denne uge. Vi har så forsøgt at tage højde for lokale forhold, hvor borgmestereffekten er skiftet fra de konservative til socialdemokratiet, og hvor Enhedslisten har mistet “Pelle-“effekten. Fordelingen af pladser er desuden baseret på, at partierne til det kommende kommunalvalg indgår de samme valgforbund som sidst. Det vil sige opstiller i samlet flok Grøn koalition over for den Blå Blok. Man kunne godt forestille sig, at erfaringerne fra en regering hen over midten kunne ændre på de lokale valgforbund.

Ovenstående er, som det kan ses, baseret på, at der skal vælges 29, men kommunalbestyrelsen overvejer at udvide til 31. I vores analyse vil de 2 ekstra pladser gå til de konservative og Enhedslisten, Socialdemokratiet og Enhedslisten ligger dog tæt i “kampen” om det andet mandat.

Og så er der bare at vente på den kommende midtvejsmåling til november.