Budget 24: Så stiger skatten igen

Så har politikerne i Frederiksberg kommunalbestyrelse indgået et bredt budgetforlig, der støttes af alle 29 medlemmer. I år har de konservative således valgt at gå med i forliget, hvor de sidste år, som de eneste, stod uden for.

De store linjer i forliget er

  • nedskæringer/budgetforbedringer som reducere kommunens driftsudgifter med 45 mio. kr. så kommunens driftsudgifter holder sig på serviceloftet.
  • Anlægsudgifterne blev fastholdt på det niveau, der var vedtaget i budget 2023 og holder rammen i 2024, men går 100 mio. kr under anlægsrammen i de følgende år.
  • Skatten stiger i med 1,1 % til 24,57% i 2024 og 2025, hvorefter den (efter aftalen) skal reduceres med 0,1 % om året i 4 år.

En skattestigning på 1,1 procent er meget usædvanlig og vil sikkert udløse en kollektiv straf til alle landets kommuner. Det er derfor heller ikke populært i andre kommuner. Mediet NB-kommune citerer dog Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt for at fastholde at kommunen var nød til at hæve skatten: “Når vi her i Frederiksberg Kommune kan få Venstre og Konservative – og i øvrigt alle andre i byrådet – med på en skattestigning, så er det jo fordi, at alle kan se, at den er nødvendig”.

Laura Lindahl, der er konservativ, udtaler til NB-kommune: “Skattestigningen er ikke udløst af det rød/grønne flertal i byrådet, men af udefrakommende årsager. Frederiksberg har fået nogle store ekstra regninger udefra på grund af udligningen, bloktilskud og færre indtægter fra grundskylden.”

Frederiksberg Lokal-tv har endvidere lagt et interview med Enhedslistens Thyge Enevoldsen op på deres hjemmeside/YouTube – han kaldet det et krise-budget med mange nedskæringer og forringelser for flere svage grupper i kommunen BREAKING: Budgetforhandlinger 2024 afsluttet – YouTube

Nyheden om skattestigningen er også blevet kommenteret i flere af de landsdækkende medier som Berlinske, Politikken og Ekstra Bladet Sensationelt høj skattestigning i stor kommune – Ekstra Bladet.

Vi vil i de følgende dage se nærmere på nedskæringerne.