Visitationszone på Frederiksberg

Optrapningen af konflikten mellem Hells Engles og LTF (Loyal to Family) betyder, at politiet har indført visitation zoner i Storkøbenhavn, herunder også på Frederiksberg. Den frederiksbergske del omfatter området mellem Borups Alle og kommunegrænsen mod Nørrebro (se kortet).

Politiet har siden 2004 kunnet oprette visitationszoner, hvor de, uden konkret mistanke, kan foretage stikprøvevisitationer af personer, af personers ejendele, samt af biler, der befinder sig inden for zonen. Formålet med visitationen er at søge efter våben og sprængstof.

Visitationszonen gælder foreløbigt til d. 26. september kl. 18