Ny lokalplan vil tillade nedrivning af bevaringsværdige huse

Kommunalbestyrelsen vedtog i mandags enstemmigt, at sende en ny lokalplan i høring i 8 uger. Lokalplanen, der har nr. 240, omfatter hjørnegrunden på hjørnet af Nyelandsvej og Nordre Fasanvej over for hospitalsgrunden.

På grunden er der i dag 3 bygninger, hvoraf 2 er udpeget som bevaringsværdige. Lokalplanen lægger alligevel op til at de bliver nedrevet.

I den ene bygning lå ”The Taco Shop”, i den anden en marokkansk restaurant, mens den tredje bygning rummer Godthåbs Cykler.

Lokalplanen vil i stedet tillade at der bygges etageboliger.

I de nuværende bygninger er der 6 boliger, mens nye lokalplan lokalplanen lægger op til, at der kan bygges 36 boliger til ældre, heraf vil 8 boliger blive almene på gennemsnitlig 80 m2. De øvrige boliger vil blive seniorboliger, hvor der er lagt vægt på fællesarealer. Bebyggelsesprocenten bliver, hvis lokalplanen vedtages, 280 %. Det er derfor også nødvendigt at ændre kommuneplanen for området, da den kun tillader en bebyggelsesprocent på 110 %. Der tillades i lokalplanen en højde for de nye bygninger på 20,5 meter.

Lokalplanen sendes som nævnt nu i høring hvor borgere og foreninger via kommunens høringsportal, kan komme med deres mening om byggeriet. Der vil også i høringsperioden blive afholdt et offentligt borgermøde.

Det kan for øvrigt bemærkes at kommunalbestyrelsen medsender en bemærkning i høringer:

hvor forvaltningen bedes se på mulighederne for at bearbejde forslaget yderligere i forhold til bygningens udformning, højde, detaljering og kantzone, samt at høringen henviser til til dette.

Lokalplanen kan ses på kommunens hjemmeside

Dokumentvisning (frederiksberg.dk)