Valgprognose for Frederiksberg

Det borgerlige flertal på Frederiksberg er væk

Meningsmålinger skal altid tages med en gran salt og målinger på landsplan til folketingsvalg siger meget lidt om hvad der sker ved et kommende kommunevalg. Alligevel har vi vovet pelsen og med udgangspunkt i meningsmålingerne udarbejdet en prognose for hvorledes et kommunevalg i dag ville ende på Frederiksberg. Det kræver selvfølgelig nogle overvejelser om hvordan man gør det bedst.

Det vi har gjort er, at bruge Altingets månedlige gennemsnit af meningsmålingerne og (med udgangspunkt i kommunevalget i november 2009) se på hvorledes sammenhængen plejer at være mellem meningsmålingerne til folketingsvalg på landsplan og kommunevalg på Frederiksberg (hvilket bl.a. tager hensyn til borgmestereffekten). Dernæst tages der hensyn til effekten af tekniske valgforbund.

Oppositionens fremgang på landsplan truer det borgerlige flertal på Frederiksberg. Især de konservative tilbagegang er stor sammenlignet med meningsmålingerne i november 2009. hvor de stod til 10,5 mod gennemsnitlig 6,0 i december 2010. Venstre er gået tilbage fra 24,7 til 20,0 og SF fra 18,1 til 14,5. Samtidigt er Socialdemokraterne gået frem fra 24,4 til 27,8, de radikale fra 4,3 til 6,3 og Enhedslisten fra 2,2 til 3,9. Den største fremgang ses dog ved Liberal Alliance som er gået frem fra 0,5 til 6,7!

Med Liberal Alliance som eksempel er det dog langt fra sikkert at partierne ville få den samme opbakning ved et kommunevalget. Næsten alle partier mister ved kommunevalg stemmer til de konservative. Faktisk er det kun Enhedslisten som synes at have det samme stemmetal til folketingsvalg og kommunevalg på Frederiksberg (endda lidt flere til kommunevalget).

Nedenstående prognose er som nævnt baseret på gennemsnittet af de landsdækkende prognoser i december.

Bag tallene gemmer sig flere usikkerheder. Det sædvanlige tekniske valgforbund mellem A, F og Ø får i prognosen 13 mandater. Det 13. mandat er i prognosen placeret hos Socialdemokraterne selv om det umiddelbart ser ud til at gå til Enhedslisten, men Ø’s fremgang er nok ikke jævnt fordelt over landet, og er sikkert mindst i hovedstadsområdet. Det skal dog bemærkes, at ved sidste valg var A’s 6. mandat meget billig, mens SF’s mandater var meget dyre, SF går dog tilbage sammenlignet med meningsmålingerne ved kommunevalget i november 2009.

De borgerlige partier får tilsammen 12 mandater inklusivt 2 mandater til det Radikale Venstre. Her er det usikre om Liberal Alliance får et mandat. Det mest sandsynlige er at det tilfalder de konservative. I prognosen er også et eventuelt mandat til Dansk Folkepart tildelt Det Konservative Folkeparti.

Selv om vores prognose er usikker og kan overvurdere de konservatives lokale tilbagegang, så betyder de radikales 2 mandater og det der er oppositionen på Christiansborg samlet ville have flertal i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, hvis der var kommunevalg i dag.

 

Prognose December 2010.

Partier Kv 09  Dec.10
Socialdemokraterne 6 7
Radikale Venstre 1 2
Konservative 12  9
SF 4 4
DF 0 0

Venstre

1 1
Liberal Alliance 0 0
Enhedslisten 1 2