Madordning på 80 % af daginstitutionerne

Efter sidste valg tvang regeringen en madordning igennem til alle vuggestue- og børnehavebørn. Det resulterede i mange protester, hvorefter ordningen blev gjort frivillig. Inden da havde mange kommuner nået at investere i ordningen, bla. i køkkener.

Også på Frederiksberg givet ordningen givet anledning til kritik. Senest har det socialdemokratiske medlem af kommunalbestyrelsen Sine Heltberg i et læserbrev i Berlingske Tidende kritiseret, at Frederiksberg kommune har spildt 1,4 mio. kr på at indrette køkkener i 12 institutioner, hvor forældrene nu har fravalgt frokostordningen.

Forældrene på Frederiksberg har nu været mere positive overfor frokostordningen end gennemsnittet af forældre til børn i landets daginstitutioner. Det viser en opgørelse Bureau 2000 har lavet for fagforbundet FOA. Undersøgelsen viser, at ca. halvdelen af institutionerne på landsplan har sagt nej til ordningen. På Frederiksberg er det modsat 80 % af institutionerne som har tilsluttet sig ordningen.

FOA tolker endvidere deres undersøgelse således, at de mener at forældrenes opbakning til modordningen ville være større hvis kvaliteten af maden var højere. Opbakningen har således på landsplan været størst i de institutioner som selv har et produktionskøkken, så maden kan laves fra bunden af.

Foa peger også på at institutionernes pædagoger og lederes holdning er vigtig. Holdningen til ordningen har været mest positiv hvor institutionernes personale så madordningen som en mulighed for at inddrage mad i det pædagogiske arbejde, mens holdningen til ordningen var mere negativ hvor madordningen blev set som en tidsrøver fra pædagogikken.

De fleste steder gælder afstemningsresultaterne for 2 år og de fleste institutioner (hvor der blev stemt nej) forventer, at man derefter tage det op igen.

Se FOA’s pressemeddelelse på http://www.foa.dk/Forbund/Presse?newsid={E831E5F2-C2F3-4B49-9ADD-AE384FF99886}

Rapporten kan ses via: http://www.foa.dk/Forbund/~/media/Faelles/PDF/Rapporter-undersoegelser/2011/Madrapport2011pdf.ashx

Sine Heltberg’s læserbrev blev bragt i BERLINGSKE TIDENDE / LØRDAG D. 08. JANUAR 2011