Frederiksberg kommune stævnet for magtfordrejning

Frederiksberg kommune stævnet for magtfordrejning i forbindelse med kommunaliseringen af Lindevang børnehave og vuggestue

Frederiksberg Kommune er kommet på dybt vand i en sag, der startede med fejlagtige beskyldninger om nepotisme, men endte med magtfordrejning, manipulation og kommunalekspropriation af de veldrevne Selvejende Institutioner Lindevangen Børnehave og Vuggestue.

Der er meget der tyder på, at den besluttede kommunalisering af de selvejende institutioner er sket – ud fra beregnende politiske overvejelser, for at fremme egen politisk vinding. Det forholder sig nemlig sådan, at en markant konservativ politiker, Rådmand og formand for Børneudvalget, Pernille Høxbro, inden sagen overhovedet var behandlet i Kommunalbestyrelsen – offentligt var ude i pressen og meddele kommunalisering af institutionen og afskedigelse af personale. Herefter er det gået slag i slag, idet forvaltningen har forsøgt at finde et ikke tilstedeværende fagligt og sagligt grundlag for kommunalisering af institutionerne.

For at give beslutningen politisk og demokratisk legitimitet var sagen forelagt kommunalbestyrelsen, til endelig beslutning. Da sagen blev forelagt for kommunalbestyrelsen var den, manipuleret,  fordrejet og fuld af fejl og mangler  – i en sådan grad, at det var vanskeligt at kende fakta fra fiktion – der er grund til at antage, at kommunens embedsmænd har fået en bunden opgave om at lukke institutionerne, selvom der ikke var fagligt eller sagligt grundlag herfor.

Den valgte fremgangmåde er essensen af magtfordrejning. Det kommunale selvstyre – der står som borgerens garant for demokrati og retfærdighed – har spillet fallit, hvis embedsmændene ikke siger fra – men spiller med på den politiske violin. Det er fint, at politikkere ytre sig offentligt om dette og hint, men de må ikke lægge pres på embedsmændene for egen politisk vinding skyld. Landsforeningen Frie Børnehaver og fritidshjem og Bestyrelserne for Lindevang Vuggestue og Børnehave har derfor stævnet Frederiksberg kommune for magtfordrejning.