Resultatet af ældrerådsvalget

Valgresultatet

John Winther 2.490
Peter Frahm 1.169
Kirsten Christensen 958
Axel Mossin 875
Matha Jensen 494
Hugo Vandet 424
Claus Kortzau 344
Inge Nørballe 275
Eva Holskov 17

 

Tidligere borgmester John Winther fik ikke uventet flest stemmer. Som det kan ses fik Peter Frahm, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen for SF, næst flest stemmer. Det var således 2 nyopstillede som løb med de fleste stemmer. Ældrerådets nuværende næstformand Axel Mossin fik væsentligt færre stemmer.

http://www.frederiksberg.dk/PolitikOgDemokrati/RaadOgNaevn/Aeldreraadet/ResultaterAeldreraadsvalg/2011.aspx